Více než 4 měsíce děti pilně nacvičovaly pod vedením lektorek baletního studia Michaely Vápeníkové, Anny Knollové a Markéty Stehlíkové, které jsou zároveň také autorkami námětu, choreografkami a režisérkami. Kouzelnou pohádkovou atmosféru pomáhaly vykouzlit projekce obrázků, které pro koncert vybral a seřadil Stéphane Aubry (sólista baletu NDM), který se podílel také na návrzích některých kostýmů. Světlenou složku měl na starosti mistr světel NDM Radko Orenič, krásné kostýmy ušila Ivana Koplová a představení „pevnou rukou“ řídil Štěpán Piňos.
 
 
Děti se s chutí, zápalem a radostí popasovaly nejen s mnoha choreografiemi,  netradičním prostředím velkého jeviště, ale také se světly a rychlými převleky. Zkrátka zažily vše, co k divadlu a baletu patří.      Za to byly zaslouženě odměněny velkým potleskem plného hlediště a náleží jim velká pochvala!
 

Tak se ještě jednou ohlédněme prostřednictvím fotografií Martina Popeláře za letošním koncertem: