Podtitul proto, že kulisy, v nichž se příběh odehrává, se nápadně podobají právě Ostravě, a tak by hrdinové příběhu měli v Ostravě nejen žít, ale i mluvit její řečí. A protože nikdo nevládne „ostravštinou“ chcete-li „ostravakovštinou“ lépe než blogger Ostravak Ostravski, nabídli jsme mu, aby Donaha! „přeložil“.

Nabídku přijal, a tak může tento slavný muzikál proběhnout v ostravském hávu. Partu z práce vyhozených ocelářů si v tomto muzikálu (partnerem inscenace jsou Vítkovice Machinery Group) zahrají František Strnad, Vladimír Polák, Igor Orozovič, Jiří Sedláček, Ota Maňák a Robert Urban (na fotografii zleva).