Hlavními cíli projektu bylo především seznámit studenty se zákulisím divadla a přiblížit jim vznik profesionální divadelní inscenace. Národní divadlo moravskoslezské poskytlo studentům místo k vlastní tvorbě a snažilo se představit prostor divadla jako domácí a přátelský, což mělo studenty motivovat k hlubšímu zamyšlení a kreativnímu sebevyjádření k východisku vlastní inscenace.

 

Pro projekt byla oslovena partnerská škola, a to Matiční gymnázium Ostrava. „Vedení školy pozitivně přijalo naši nabídku účasti v takto výjimečném projektu, svolilo k účasti jedné ze tříd v rámci výuky půlené výtvarné a hudební výchovy,“ uvádí divadelní lektorka Radana Otipková. Další práce na projektu se odvíjela převážně v režii studentů, kteří pod odborným vedením vytvářeli vlastní choreografii a pohybové ztvárnění.

 

Výsledkem soustavné tvůrčí práce se studenty a intenzivní spolupráce s jejich pedagogy je studentská autorská inscenace, která bude mít svou premiéru 15. června v 17.30 hodin ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. Vstup na akci je volný.

 

Projekt vznikl za podpory nadačního fondu Kousek po kousku.