Písemné přihlášky zasílejte do 10. června 2017 na adresu:
 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
k rukám MgA. Petera Gábora, uměleckého šéfa činohry
Čs. legií 148/14
701 01 Ostrava Moravská Ostrava
nebo e – mailem peter.gabor@ndm.cz

 

Více informací k výběrovému řízení najdete zde.