Písemné přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 6. 6. 2017.
 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Správa operety/muzikálu
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
 
K přihlášce připojte foto a strukturovaný životopis.
 
Pokud nás Vaše přihláška zaujme, budeme Vás kontaktovat, emailem Vám budou zaslány bližší informace.
  
Seznam rolí a notový materiál konkurzních písní
 
  • Rozumbrad/tygří hněv (HČ - 3, 4, 8, 9, 14a)
  • Rambajz-tágo (HČ - 3, 5, 8, 17)
  • Mungojerrie (HČ - 7)
  • Vašnosta Brum (HČ - 6)
  • Demetra (HČ - 4, 5, 16)
  • Dželína/ Sličná kost (HČ - 4, 13, 14a)
  • Moura, kočka domácí (HČ - 6, 13)
  • Bombalerína (HČ - 4, 6, 16)
  • Tingl-tangl (HČ - 7)