Písemné přihlášky zasílejte do 31. 8. 2017 na níže uvedenou adresu:
 
Hendrychová Valerie, tajemnice činohry
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e – mailem:  valerie.hendrychova@ndm.cz
 
K přihlášce připojte strukturovaný životopis.
 
Pokud nás Vaše přihláška zaujme, budeme Vás kontaktovat.