Písemné přihlášky zasílejte do 31. 8. 2017 na níže uvedenou adresu:

Ulrich Karel, provozní šéf
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo na e-mailovou adresu: karel.ulrich@ndm.cz
Při písemném styku na obálku napsat: Neotvírat – výběrové řízení.

K přihlášce připojte strukturovaný životopis.

Pokud nás Vaše přihláška zaujme, budeme Vás kontaktovat.

Více informací