Písemné přihlášky zasílejte do 12. 10. 2017 na níže uvedenou adresu:
Alena Golatová, tajemnice opery
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem  alena.golatova@ndm.cz