Národní divadlo moravskoslezské připravuje ve spolupráci s Ostravským muzeem velkou výstavu s názvem Vladimír Šrámek a scénografie Státního divadla Ostrava (1960–1990),  která se bude konat od 25. září 2012 v Ostravském muzeu. Bohužel již u příležitosti nedožitých 85. narozenin tohoto významného a jedinečného scénografa.


Z nekrologu ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila:


Vladimír Šrámek patřil k nejvýznamnějším scénografům ostravské jevištní tvorby. Vytvořil stovky scén k divadelním inscenacím všech dramatických žánrů. Přinesl s sebou do Ostravy scénografii na profesionální úrovni. Ve své tvorbě navázal na svého učitele Františka Tröstera a jeho umění rozvinul dále ve svém vlastním originálním projevu. Byl člověkem nesmírně skromným a pracovitým, jeho píle a touha proniknout divadlu „pod povrch“ prostřednictvím výtvarného počinu neznala mezí. S divadlem se natolik sžil, že se mu stalo životním posláním a jeho úctyhodná práce zůstane navždy spjata s Ostravou a našim divadlem. Zcela po právu jeho jméno vstoupilo mezi prvními v lednu 2011 do Síně slávy NDM.

                                                                                     

 Vladimír Šrámek:

     
 Foto: Josef Hradil  Foto: František Krasl  Foto: František Krasl