AIDA

Městské divadlo (DAD)
AIDA
Giuseppe Verdi

BAREVNÁ HOUSENKA

Městské divadlo (DAD)
BAREVNÁ HOUSENKA
František Xaver Svoboda

KARNEVAL

Městské divadlo (DAD)
KARNEVAL
Robert Schumann
Hráno v jednom večeru s baletem Ernö Dohnányiho Závoj Pierotčin

CAR A TESAŘ

Městské divadlo (DAD)
CAR A TESAŘ
Gustav Albert Lortzing
Podle recenze v Duchu času byl obsazen také Rudolf Fejfar.

BARON GOERTZ

Městské divadlo (DAD)
BARON GOERTZ
Emanuel Bozděch

LABUTÍ JEZERO

Městské divadlo (DAD)
LABUTÍ JEZERO
Petr Iljič Čajkovskij

CARMEN

Městské divadlo (DAD)
CARMEN
Georges Bizet
Představení 16. 5. 1922 dirigoval poprvé Mirko Hanák (na angažmá).

ČAROVNÝ ZÁVOJ

Městské divadlo (DAD)
ČAROVNÝ ZÁVOJ
Alexandr Kantor

LOUSKÁČEK

Městské divadlo (DAD)
LOUSKÁČEK
Petr Iljič Čajkovskij

ČERT A KÁČA

Městské divadlo (DAD)
ČERT A KÁČA
Antonín Dvořák

CARŮV KURÝR

Městské divadlo (DAD)
CARŮV KURÝR
Jules Verne, Ferenc Csepreghy
Společná inscenace činohry, opery i baletu

SLOVANSKÉ TANCE

Městské divadlo (DAD)
SLOVANSKÉ TANCE
Antonín Dvořák
Představení 30.8.1921 dirigoval Oskar Nedbal j.h.

DALIBOR

Městské divadlo (DAD)
DALIBOR
Bedřich Smetana

ČECH A NĚMEC

Městské divadlo (DAD)
ČECH A NĚMEC
Jan Nepomuk Štěpánek

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Městské divadlo (DAD)
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Oskar Nedbal
Oskar Nedbal dirigoval pouze premiéru

DIMITRIJ

Městské divadlo (DAD)
DIMITRIJ
Antonín Dvořák

DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ

Městské divadlo (DAD)
DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ
Josef Kajetán Tyl

ZÁVOJ PIEROTČIN

Městské divadlo (DAD)
ZÁVOJ PIEROTČIN
Ernö Dohnányi
Společná premiéra baletu a činohry (pantomima).

DVĚ VDOVY

Městské divadlo (DAD)
DVĚ VDOVY
Bedřich Smetana

DIVOKÁ KACHNA

Městské divadlo (DAD)
DIVOKÁ KACHNA
Henrik Ibsen

FRA DIAVOLO

Městské divadlo (DAD)
FRA DIAVOLO
Daniel-François-Esprit Auber
Podle předpremiérové anonce v Duchu času byli obsazeni m.j. Sláva Mazáková-Tittlová, Rudol...

GORALI

Městské divadlo (DAD)
GORALI
František Sokol-Tůma

HALKA

Městské divadlo (DAD)
HALKA
Stanisław Moniuszko

INZERÁT

Městské divadlo (DAD)
INZERÁT
Karel Sabina

HOFFMANNOVY POVÍDKY

Městské divadlo (DAD)
HOFFMANNOVY POVÍDKY
Jacques Offenbach
Libreto podle povídek E. T. A. Hoffmanna

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

Městské divadlo (DAD)
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
František Ferdinand Šamberk
Obnovená premiéra s dosti pozměněným obsazením

HUBIČKA

Městské divadlo (DAD)
HUBIČKA
Bedřich Smetana
Libreto podle povídky Karoliny Světlé

JEHO KOČIČKA

Městské divadlo (DAD)
JEHO KOČIČKA
Walter D. Ellial

JAKOBÍN

Městské divadlo (DAD)
JAKOBÍN
Antonín Dvořák

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Městské divadlo (DAD)
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
František Ferdinand Šamberk

JEJÍ PASTORKYŇA

Městské divadlo (DAD)
JEJÍ PASTORKYŇA
Leoš Janáček
Libreto podle stejnojmenného dramatu Gabriely Preissové

KRÁL LEAR

Městské divadlo (DAD)
KRÁL LEAR
William Shakespeare

KDYBYCH BYL KRÁLEM

Městské divadlo (DAD)
KDYBYCH BYL KRÁLEM
Adolphe Charles Adam

KRÁLOVSKÁ VÝSOST

Městské divadlo (DAD)
KRÁLOVSKÁ VÝSOST
William Somerset Maugham

MADAME BUTTERFLY

Městské divadlo (DAD)
MADAME BUTTERFLY
Giacomo Puccini

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI

Městské divadlo (DAD)
LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI
Molière
Hráno v jednom večeru s Moliérovým Ošáleným manželem (Chudákem manželem)

OTELLO

Městské divadlo (DAD)
OTELLO
Giuseppe Verdi

LENIN

Městské divadlo (DAD)
LENIN
Wacław Grubiński
Hráno pod společným názvem Trojzvuk války spolu s jednoaktovkami Ivana Olbrachta Pátý akt ...

PÁD ARKUNA

Městské divadlo (DAD)
PÁD ARKUNA
Zdeněk Fibich

LUCERNA

Městské divadlo (DAD)
LUCERNA
Alois Jirásek

PIKOVÁ DÁMA

Městské divadlo (DAD)
PIKOVÁ DÁMA
Petr Iljič Čajkovskij
Libreto podle stejnojmenné povídky Alexandra Sergejeviče Puškina

MARIE TUDOROVNA

Městské divadlo (DAD)
MARIE TUDOROVNA
Victor Hugo

PRODANÁ NEVĚSTA

Městské divadlo (DAD)
PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana
Představení 29.8.1921 dirigoval Oskar Nedbal.

MARYŠA

Městské divadlo (DAD)
MARYŠA
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Obnovená premiéra s podstatně pozměněným obsazením

PSOHLAVCI

Městské divadlo (DAD)
PSOHLAVCI
Karel Kovařovic
Libreto podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska

MĚSÍC NAD ŘEKOU

Městské divadlo (DAD)
MĚSÍC NAD ŘEKOU
Fráňa Šrámek

RIGOLETTO

Městské divadlo (DAD)
RIGOLETTO
Giuseppe Verdi

MODCHE A RÉZI

Městské divadlo (DAD)
MODCHE A RÉZI
Vojtěch Rakous

RUSALKA

Městské divadlo (DAD)
RUSALKA
Antonín Dvořák

MODLÁŘKA

Městské divadlo (DAD)
MODLÁŘKA
Jules Renard
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Jiřího Hejdy Velikonoce

SAMSON A DALILA

Městské divadlo (DAD)
SAMSON A DALILA
Camille Saint-Saëns

MOŘSKÁ PANNA

Městské divadlo (DAD)
MOŘSKÁ PANNA
Josef Štolba

TOSCA

Městské divadlo (DAD)
TOSCA
Giacomo Puccini
Libreto podle stejnojmenného dramatu Victoriena Sardoua

NA FAŘE

Městské divadlo (DAD)
NA FAŘE
Herman Heijermans

NA ŠACHTĚ

Městské divadlo (DAD)
NA ŠACHTĚ
František Sokol-Tůma
Obnovená premiéra

OŠÁLENÝ MANŽEL (CHUDÁK MANŽEL)

Městské divadlo (DAD)
OŠÁLENÝ MANŽEL (CHUDÁK MANŽEL)
Molière
Hráno v jednom večeru s Moliérovou jednoaktovkou Lékařem proti své vůli

PÁNI

Městské divadlo (DAD)
PÁNI
Abigail Horáková

PÁTÝ AKT

Městské divadlo (DAD)
PÁTÝ AKT
Ivan Olbracht
Hráno pod společným názvem Trojzvuk války spolu s jednoaktovkami Jiřího Hejdy Válka a Wacł...

PODZIM DOKTORA MARKA

Městské divadlo (DAD)
PODZIM DOKTORA MARKA
Jaroslav Hilbert

PRO TATÍČKA PREZIDENTA

Městské divadlo (DAD)
PRO TATÍČKA PREZIDENTA
Jaroslav Průcha

PROTEKCE

Městské divadlo (DAD)
PROTEKCE
Branislav Nušić

PYTLÁK

Městské divadlo (DAD)
PYTLÁK
Camille Lemonnier, Anatole Bahier, Jean Dubois

RADÚZ A MAHULENA

Městské divadlo (DAD)
RADÚZ A MAHULENA
Julius Zeyer, Josef Suk
Společná premiéra činohry a opery

REK ZÁPADU (HRDINA ZÁPADU)

Městské divadlo (DAD)
REK ZÁPADU (HRDINA ZÁPADU)
John Millington Synge

SEDM HAVRANŮ

Městské divadlo (DAD)
SEDM HAVRANŮ
Adolf Brázda
Romantická báchorka o 6 obrazech.

STAŘÍČEK HOLUŠA

Městské divadlo v Opavě
STAŘÍČEK HOLUŠA
František Sokol-Tůma
Obnovená premiéra

STRAKONICKÝ DUDÁK

Městské divadlo (DAD)
STRAKONICKÝ DUDÁK
Josef Kajetán Tyl

TARTUFFE

Městské divadlo (DAD)
TARTUFFE
Molière

TAŠKÁŘ (LIŠÁK PSEUDOLUS)

Městské divadlo (DAD)
TAŠKÁŘ (LIŠÁK PSEUDOLUS)
Titus Maccius Plautus
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Takeda Izumy Vesnická škola Terakoya

VÁLKA

Městské divadlo (DAD)
VÁLKA
Jiří Hejda
Hráno pod společným názvem Trozvuk války spolu s jednoaktovkami Iavana Olbrachta Pátý akt ...

VELIKONOCE

Městské divadlo (DAD)
VELIKONOCE
Jiří Hejda
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Julese Renarda Modlářka

VESNICKÁ ŠKOLA TERAKOYA

Městské divadlo (DAD)
VESNICKÁ ŠKOLA TERAKOYA
Takeda Izumo
Hráno v jednom večeru s Plautovým Taškářem

VOJNARKA

Městské divadlo (DAD)
VOJNARKA
Alois Jirásek

Z NAŘÍZENÍ BYTOVÉ KOMISE

Městské divadlo (DAD)
Z NAŘÍZENÍ BYTOVÉ KOMISE
Franz Arnold, Ernst Bach

ZE ŽIVOTA HMYZU

Městské divadlo (DAD)
ZE ŽIVOTA HMYZU
Josef Čapek, Karel Čapek

ŽIŽKŮV MEČ

Městské divadlo (DAD)
ŽIŽKŮV MEČ
Václav Kliment Klicpera

Audio-video ukázky