NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

příspěvková organizace 
ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava — Moravská Ostrava,
IČ: 00100528

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
+420 596 276 111
sekretariat@ndm.cz
facebook NDM

VSTUPENKY ONLINE

VÍCE INFORMACÍ O PŘEDPRODEJI

Předprodej Národního divadla moravskoslezského
  

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NDM

třída Čs. legií 148/14 
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 276 203, +420 596 276 242, 
Mobil: +420 603 184 562, +420 736 627 169
e-mail: predprodej@ndm.cz

PŘEDPLATNÉ NDM

třída Čs. legií 148/14 
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 276 202, 
Mobil: +420 736 627 168
Alena Burdová, e-mail: alena.burdova@ndm.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 
Sobota 
Neděle
  12.00 – 17.00 hodin
  8.00 – 17.00 hodin
  8.00 – 17.00 hodin
  8.00 – 17.00 hodin
  8.00 – 17.00 hodin
  9.00 – 12.00 hodin
  zavřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 
Sobota
Neděle
  12.00 – 17.00 hodin
8.00 – 13.00, 13.30 - 15.30 hodin
8.00 – 13.00, 13.30 - 17.00 hodin
8.00 – 13.00, 13.30 - 15.30 hodin
8.00 – 12.00 hodin
zavřeno
zavřeno

 

Hromadné objednávky vstupenek (nad 10 ks)
Obchodní oddělení NDM, Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 04
Tel.: +420 596 276 189
Dana Poláková: dana.polakova@ndm.cz
Eva Králová: eva.kralova@ndm.cz
Daniela Klimešová: daniela.klimesova@ndm.cz

Dopolední představení pro školy
Obchodní oddělení NDM, Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 04
Tel.: +420 596 276 172
Daniela Klimešová: daniela-klimesova@ndm.cz

Zadaná představení
Vedoucí obchodního oddělení NDM, Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 04
Tel.: +420 596 276 272
GSM.: +420 734 302 837
Milena Sladká: milena.sladka@ndm.cz
 

Vstupenky možno zakoupit online a na externích prodejních místech.

Studenti, senioři, držitelé průkazů ZPT, ZTP-P, žáci a studenti mají slevu 50 % na vybraná představení.

Pro vozíčkáře jsou vyhrazena speciální krajní místa v přízemí (místo pro vozíčkáře Vám doporučí náš zaměstnanec z předprodeje vstupenek, popřípadě se informujte na našich telefonních číslech pro předprodej).

ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ PRO DIVÁKY DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

Provozovatel parkoviště Garáže Ostrava, a.s. na ul. Smetanovo náměstí (za Divadlem Antonína Dvořáka) nabízí divákům po předložení vstupenky do Divadla Antonína Dvořáka zvýhodněnou cenu za parkovné  45 Kč, po celou dobu trvání divadelního představení. Další informace na tel:. 725 530 454.

ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ PRO DIVÁKY DIVADLA JIŘÍHO MYRONA

Nový provozovatel parkoviště před Divadlem Jiřího Myrona (Městský Obvod Moravská Ostrava a Přívoz) opět nabízí divákům po předložení vstupenky do Divadla Jiřího Myrona zvýhodněnou cenu za parkovné, zvýhodnění je platné na parkovištích před a vedle Katedrály Božského Spasitele na náměstí Msgre. Šrámka (na parkovištích, kde funguje obsluha).
 
Postup pro uplatnění slevy:
1. návštěvník se musí prokázat platnou vstupenkou na daný den, kdy chce před představením parkovat
2. parkování se slevou nejdříve 1 hod. před představením
3. cena parkovného maximálně po dobu do 3,5 hod., je 60 Kč
4. cena parkovného nad 3,5 hod., bude divák platit běžnou parkovací taxu
 
Služby seniorům
NDM je divadlem „senior friendly“,  snažíme se pro seniory a ZTP a ZTPP připravovat atraktivní nabídky za zvýhodněné ceny:
•    SLEVA PRO SENIORY – 50%
Speciální sleva na všechna představení NDM (mimo galapředstavení, představení hostujících souborů a silvestrovská představení)
•    SLEVA PRO ZTP a ZTP/P – 50%
Speciální sleva na všechna představení NDM
  Pro vozíčkáře jsou vyhrazena speciální  místa v Divadle Antonína Dvořáka 12. řada přízemí (krajní místa) a v Divadle Jiřího Myrona 14. nebo 15. řada přízemí (krajní místa). Vstupenky lze zakoupit pouze na tato místa v hledištích, která k tomuto účelu slouží. 
  Dopolední veřejné generální zkoušky premiér.
  Předpremiérové besedy jednotlivých souborů - besedy se konají na různých místech Ostravy
  Představení pro seniory v dopoledních hodinách.
  Odpolední představení –  speciální představení, kde je jejich začátek směřován na odpoledne.
  Zvýhodnění jsou také poskytována na představení pro rodiny – zvýhodněné „Rodinné vstupné“ -50% z ceny vstupného (slevy se nesčítají).
 
   

 

  

VEDENÍ DIVADLA
       
     
Ředitel      
Jiří Nekvasil      
Sekretariát: +420 596 276 213      
sekretariat@ndm.cz      
       
     
Správní ředitelka a šéfka financí      
Miloslava Hercíková      
+420 596 276 114      
miloslava.hercikova@ndm.cz      
       
Hudební ředitel opery Šéfka baletu Šéf činohry Šéf operety/muzikálu
Jakub Klecker Lenka Dřímalová Peter Gábor Patrick Fridrichovský
+420 596 276 528   +420 596 276 416  
jakub.klecker@ndm.cz lenka.drimalova@ndm.cz peter.gabor@ndm.cz  
       
Šéf výpravy a scénograf Provozní šéf Technický šéf Šéfka marketingu a obchodu
David Bazika Karel Ulrich Stanislav Muntág Markéta Chlebová
+420 596 276 602 +420 596 276 426, +420 731 659 199 +420 596 276 141 +420 596 276 133, +420 734 304 344
david.bazika@ndm.cz karel.ulrich@ndm.cz stanislav.muntag@ndm.cz marketa.chlebova@ndm.cz
     

 

       
Manažerka mimořádných projektů Tisková mluvčí a PR Ateliér NDM - Divadelní lektor Ateliér NDM – Produkce
Andrea Dortová Marcela Bednaříková Radana Otipková  Kateřina Vozňáková
+420 596 276 201, +420 605 008 607 +420 774 997 516 +420 776 516 455  +420 602 665 936
andrea.dortova@ndm.cz marcela.bednarikova@vasedivadlo.cz atelier@vasedivadlo.cz  katerina.voznakova@ndm.cz
       
       
       
Úsek marketingu      
Šéfka marketingu a obchodu      
Markéta Chlebová      
       
Vedoucí obchodního oddělení a repertoárová tajemnice Vedoucí odd. reklamy a propagace Vedoucí archivu Dokumentátorka a archivářka umělecké produkce
Milena Sladká Jarmila Faferková Lenka Schreiberová Karolína Pečenková
+420 596 276 272, +420 734 302 837 +420 596 276 129, +420 733 530 607
+420 596 276 239
+420 596 276 239
milena.sladka@ndm.cz jarmila.faferkova@ndm.cz lenka.schreiberova@ndm.cz karolina.pecenkova@ndm.cz
    Otevírací doba pro veřejnost  
       
     
Produkční marketingu      
Zuzana Rausová      
+420 596 276 333, +420 731 498 581      
 zuzana.rausova@ndm.cz      
       
       
       
Soubor opery    
Hudební ředitel opery      
Jakub Klecker      
+420 777 557 931      
jakub.klecker@ndm.cz      
       
       
Tajemnice opery Vedoucí produkce opery Dramaturgyně opery  
Alena Golatová Lucie Fojtíková Eva Mikulášková  
+420 733 714 372 +420 731 155 863 +420 723 824 476   
alena.golatova@ndm.cz +420 596 276 528 eva.mikulaskova@ndm.cz  
  lucie.fojtikova@ndm.cz    
       
       
       
Soubor činohry      
Šéf činohry      
Peter Gábor      
       
Tajemnice činohry      
Hana Spurná      
+420 596 276 417      
hana.spurna@ndm.cz      
       
       
       
Soubor baletu      
Šéfka baletu      
Lenka Dřímalová      
       
Tajemnice baletu Produkční baletu    
Petra Kováčová Pavlína Macháčová    
+420 596 276 415 + 420 596 276 487    
petra.kovacova@ndm.cz + 420 731 940 150    
  pavlina.machacova@vasedivadlo.cz    
       
       
       
Soubor operety/muzikálu      
Šéf operety/muzikálu      
Patrick Fridrichovský      
       
Tajemnice operety/muzikálu Produkční operety/muzikálu  
Barbora Chramostová Pavla Telčerová    
+420 596 276 173 +420 734 304 347    
barbora.chramostova@ndm.cz pavla.telcerova@ndm.cz  
       
       
       
Úsek financí
     
Šéfka financí      
Miloslava Hercíková      
       
Vedoucí ekonom Vedoucí oddělení práce a mezd  Personální oddělení  
Jaroslav Gábler Šárka Vodičková  Eva Francová, Zdeňka Krejčí  
+420 596 276 225 +420 596 276 125  +420 596 276 215  
jaroslav.gabler@ndm.cz sarka.vodickova@ndm.cz personal@ndm.cz  
       
       
       
Technický úsek

   
       
Technický šéf      
Stanislav Muntág      
       
Jevištní mistr Mistr osvětlení Mistr zvuku  
Radim Duraj, Jan Benek (DAD) Radko Orenič (DAD) Otakar Mlčoch  
Miloslav Novák, Petr Novák (DJM) Stanislav Dvořák (DJM) +420 734 558 153  
    otakar.mlcoch@ndm.cz  
       
Úsek provozu      
Provozní šéf      
Karel Ulrich      
       
Správce budovy DJM Vedoucí zásobování Správce počítačové sítě Vedoucí závodního stravování
Tomáš Korbáš Jana Kovalová Zdeněk Feruga  Irena Firleyová
+420 596 276 115 +420 596 276 161 +420 596 276 277 +420 596 276 185
tomas.korbas@ndm.cz jana.kovalova@ndm.cz zdenek.feruga@ndm.cz irena.firleyova@ndm.cz
       
Referent investic a technických služeb      
Milan Děcký       
+420 596 276 117      
milan.decky@ndm.cz      
       
       
Úsek umělecké výpravy      
Šéf výpravy a scénograf      
David Bazika      
       
Vedoucí výroby kostýmů   Vedoucí scénické výroby Provozní sklad kostýmů  
Eva Janáková Barbora Macháčová  +420 596 276 622  
+420 596 276 183 +420 596 276 601    
eva.janakova@ndm.cz machacova@ndm.cz    
       
       
Divadelní archiv NDM      
Návštěvní hodiny pro veřejnost
Adresa archivu:

Kontakt

 

Z kapacitních a technických důvodů po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě vždy: ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin.

ul. Milíčova 7

701 04 Ostrava-Moravská Ostrava
 

Tel.: +420 596 276 239

E-mail: lenka.schreiberova@ndm.cz

 

 

Audio-video ukázky