Sympozium „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu" se uskutečnilo v Národním divadle moravskoslezském 10. a 11. 4. 2014. Tématem sympozia bylo hledání možností spolupráce divadel a škol a inspirace jak německou, tak českou praxí v této oblasti. Program sympozia obsahoval odborné příspěvky a prezentace, workshopy, diskuse i návštěvu divadelního představení. 
 

Sborník ze sympozia k nahlédnutí: Sborník ze sympozia ke stažení: 

Sympozium stejně jako vznik elektronické publikace sborníku finančně podpořili:

Česko-německý fond budoucnosti, statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury. 

   

Audio-video ukázky