NDM získalo grantovou podporu z fondů EHP – Norské fondy na nastudování a uvedení nové inscenace!

 

Co jsou EHP a Norské fondy?

Program fondů EHP „Kulturní dědictví a současné umění“ je podpořen zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Tento grantový program finančně podporuje vznik profesionálních a originálních projektů, kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a zvyšuje pochopení kulturní různorodosti v evropském kontextu. NDM díky získanému grantu podpoří prezentaci a zpřístupnění současného norského umění široké veřejnosti.
 
Jaký je náš projekt?
Prestižní grant získalo Národní divadlo moravskoslezské na podporu projektu Norský les na českém jevišti, jehož cílem bude vznik překladu a uvedení hry současného norského dramatika Jespera Halleho Lilleskogen (Lesík), která v roce 2004 získala prestižní divadelní cenu Hedda. Hlavní inscenační částí projektu bude nastudování díla souborem činohry NDM a jeho uvedení na ostravské jeviště. Inscenace bude nastudována norskou režisérkou Victorií Meirik.
  
Kdo je Jesper Halle?
Jesper Halle patří mezi nejvýraznější osobnosti současného norského dramatu. Je mimo jiné také držitelem Ibsenovy ceny, ceny Hedda a mnoha dalších ocenění. Kromě dramatické tvorby píše také pro film, televizi, loutkové divadlo a rozhlas. Jesper Halle se doposud v českém kontextu představil pouze svou rozhlasovou hrou „Muž činu“, která byla uvedena v roce 2012 na ČRo. Pro tvorbu Jespera Halleho je typický silný sociální aspekt. Autor se ve svých textech věnuje aktuálním a často kontroverzním tématům – xenofobii, sociální vyloučenosti, násilí. A přestože i jazyk jeho her je poměrně syrový, jeho texty jsou velmi obrazivé a imaginativně poetické. Sociálně kritické téma podané v přízračných obrazech a s velmi osobitými charaktery jsou i atributy textu Lesík.
 
Kdo nám Lesík přeloží?
Překladu díla se ujme významná česká překladatelka z norštiny Jaroslava Vrbová, která do povědomí čtenářů vešla hlavně překlady Astrid Lindgrenové a Josteina Gaardera a která již v minulosti s NDM spolupracovala na vzniku překladu a uvedení díla Axela Hellsteniuse Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství.
 
Victorie? Victorie!
Victorie Meirik je jednou z nejvýraznějších norských režisérek současnosti. Několikrát byla nominována na prestižní norskou divadelní cenu Hedda a v roce 2010 tuto cenu v kategorii Nejlepší režie získala za inscenaci Antigony. Pro tvorbu Victorie Meirik je charakteristická inovativní interpretace klasických děl, nekonvenční a překvapivá vizuální stránka inscenací a stupňování dramatického potenciálu jednotlivých situací, potažmo celé inscenace. Victoria Meirik má za sebou nejen spolupráci s předními norskými scénami (Národní divadlo Oslo), ale režírovala také v Holandsku nebo v Číně. Jelikož záměrem celého projektu je co nejvíce propojit české a norské umělce, výprava inscenace vznikne v tandemu českého a norského scénografa. Mezi zásadní přínosy celého projektu bude patřit obohacení souboru činohry NDM o zkušenosti s jinými a novými režijními postupy norského inscenačního týmu.
 
Co se bude dít kolem norského lesa?
Samotné uvedení hry bude doprovázeno velkým množstvím doprovodných programů – tvůrčích workshopů pro širokou veřejnost, literárních čtení, besed s autorem dramatu či přednášek o historii norské literatury a dramatu. Vznik celého projektu zachytí dokument, o který se postarají studenti audiovizuálních studií Slezské univerzity v Opavě.
 

OSTRAVSKÝ LESÍK V NORSKU
22. – 23. dubna 2016, Národní divadlo v Oslu
Soubor činohry NDM hostuje v Národním divadle v Oslu se svou inscenací hry Jespera Halleho Lesík. V režii Victorie Meirik se norským divákům představí Petra Lorencová, František Strnad, Robert Finta, Ivan Dejmal, Lada Bělašková, František Večeřa, Lucie Končoková, David Janošek, Aneta Kernová, Jiří Sedláček, Vít Hofmann a Izabela Firlová. Ostravští diváci budou moci Lesík zhlédnout do konce sezóny ještě dvakrát – 21. května a 5. června v Divadle Antonína Dvořáka.

 
Do norského Lesíka můžete zavítat už od podzimu 2015 v Divadle Antonína Dvořáka!

Audio-video ukázky