Každé pololetí je zakončeno veřejnou prezentací výsledné práce. Rovněž v průběhu celé sezóny členové často vystupují při různých příležitostech (místo dramaturgického úvodu před představením, v rámci Divadelní školy pro pedagogy a Noci divadel …). V minulosti proběhly tyto veřejné prezentace.
 
 
Platforma pro setkávání a divadelní tvorbu mladých, stálé uskupení nadšených divadelních amatérů.
 
 
 
 
 
Divadelní ateliér byl podpořen rovněž Ministerstvem kultury.
 

 

Audio-video ukázky