HISTORIE OST-RA-VARU 

Festival v roce 1997 založili režiséři Juraj Deák a Radovan Lipus a dramaturgové Marek Pivovar a Alice Taussiková. V nultém ročníku nesl pojmenování Festival ostravských divadel, od roku 1999 probíhal pod názvem Festival ostravských činoherních divadel, název OST-RA-VAR, odkazující k tradičnímu ostravskému pivu a zároveň evokující intenzivní divadelní vření, byl poprvé použit v roce 2000. Akci pořádá činohra Národního divadla moravskoslezského ve spolupráci s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a dalšími spřátelenými subjekty (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Kulturní centrum Cooltour, Stará aréna ad.). Do roku 2012 se OST-RA-VARu také pravidelně účastnilo Divadlo loutek Ostrava, které se počínaje rokem 2013 rozhodlo na vlastní přání přehlídku opustit.
 
Festival ostravských činoherních divadel vytváří prostor pro kritickou reflexi současného divadla. Je určen českým, slovenským i polským divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním redaktorům a divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. Smyslem OST-RA-VARu je v několika dnech nabídnout reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních činoherních souborů daného roku (14–16 inscenací). Stěžejní část festivalu tvoří rozborové semináře, na kterých vždy dvojice zkušený kritik – student rozebere zhlédnutou inscenaci a tyto kritické rozbory jsou vstupem k následným diskusím všech účastníků. Jedná se o jediný festival svého typu v České republice, který se zařadil mezi renomované tuzemské divadelní akce.
 
Všechny informace o jednotlivých ročnících včetně fotografií, ohlasů v tisku, programu a zpravodajů (jsou-li k dispozici) najdete rovněž níže:

0. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH DIVADEL/ 1997        

1. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL/ 1998 

2. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL/ 1999

3. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2000

5. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2001

6. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2002

7. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2003

8. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2004

9. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2005

10. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2006

11. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2007

12. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2008

13. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2009

14. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2010

15. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2011

16. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2012

17. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2013

18. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2014

19. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2015

20. ROČNÍK FESTIVALU OSTRAVSKÝCH ČINOHERNÍCH DIVADEL OST-RA-VAR/ 2016

Audio-video ukázky