ATELIÉR

 

Spolupráce Ateliéru pro děti a mládež a Národního divadla moravskoslezského otevírá divadlo dětskému a mladému divákovi, vytváří prostor pro komunikaci, konfrontaci, setkání. Zábavnou a přístupnou formou představuje divadlo a dramatické umění jako živý a tepající organismus, jako nezbytnou součást kultury. 
 
Prostřednictvím vzdělávací nabídky inspirujeme pedagogy a přibližujeme dětskému a mladému divákovi divadlo jako druh umění, který vyžaduje osobité vnímání a interpretaci. Metodami divadelní pedagogiky a dramatické výchovy dochází nejen k učení se o dramatickém umění, ale taky ke zkušenostnímu učení se prostřednictvím dramatického umění.

Nic z toho by nebylo možné bez podpory našich donátorů a řady dobrovolníků. Za jejich pomoc děkujeme!'

 

 

   
 
DŠpP představuje zcela nový celoroční projekt Ateliéru pro děti a mládež. Obsahuje specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky či studenty), diskuse, návštěvy divadelních představení a jejich reflexe.
DŠpP probíhá formou 4 setkání během roku, vždy tematicky zacílených. Účastníci obdrží v závěru každého semestru (po 2 setkáních) certifikát (akreditace MŠMT).
       
   

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA

Letos už pošesté nabízíme příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů a umělců. Tentokrát s podtitulem „V hlavní roli: hudba!“. Na programu jsou bloky pro jednotlivé soubory NDM, přednášky, semináře, workshopy, moderované diskuse a pro odvážné také možnost nocování v divadle ...

 
       
    ATELIÉR PRO DĚTI A MLÁDEŽ PŘI NDM
Nezisková organizace, která při NDM funguje od roku 2012. Co je našim posláním? S kým spolupracujeme? Kdo jsou divadelní lektorky?
       
      PRO ŠKOLY

Nabídka představení pro školy, doprovodné workshopy, prohlídky divadelního zákulisí, besedy, vzdělávání a inspirace pedagogů.
       
      PRO MLÁDEŽ
Divadelní ateliér, workshopy s umělci i divadelními lektory, besedy a společné návštěvy divadla, letní volnočasové workshopy Prázdniny v Národním!
       
     

PRO DĚTI
Noc s Andersenem, zvýhodněné vstupné pro rodiny s dětmi na vybraná představení,...

       
      ZAPOJTE SE!
Máte zájem pracovat pro naše divadlo ve formě stáží či jako dobrovolníci v oddělení marketingu, produkci nebo archivu? Hledáte téma nebo zaměření Vaší diplomové práce?
     
 
      MINULÉ PROJEKTY
Studentský inscenační projekt ORFF, Recenzentská soutěž, Rok české hudby pro děti, sympozium Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu…

 

     

 

 

Audio-video ukázky