IFIGENIA W AULIDZIE

Christoph Willibald Gluck

Premiera 2017-12-14, 18:30 -

Tragedia w trzech aktach z roku 1774

Zamówić bilety

Najbliższe spektakle

2017-12-14, 18:30
2017-12-16, 18:30
2017-12-18, 18:30
Libretto François Gand-Leblanc du Roullet (1716–1786) według tragedii Iphigénie (1674) Jeana Racina (1639–1699) wywodzącej się ze sztuki Ifigeneia w Aulidzie (405 p. n. e.) dramaturga Eurypidesa (480–406 p. n. e.)
 
Reformatorskie założenia Glucka dotyczące opery były zwieńczone działalnością Richarda Wagnera – użycie motywów przewodnich oraz złożoność całej kompozycji dramatu muzycznego. Teraz możemy obejrzeć wyjątkową aranżację tej pierwotnie klasycystycznej francuskiej opery, inspirowanej mitologią antyczną. Akcja toczy się podczas wojny trojańskiej, kiedy to król Agamemnon zabija Artemidinę – świętą łanię, aby odzyskać łaskę bogów podczas wyprawy wojennej postanawia zabić swą córkę – Ifigenię. Zniewaga godności, żądza władzy i okrutna ambicja ścierają się tutaj z kobiecym heroizmem.
 
Przedstawiamy wersję z muzycznymi i tekstowymi modyfikacjami Richarda Wagnera (1813–1883) z roku 1847
 
Sztuka w niemieckiej (zmodyfikowanej) wersji z czeskimi napisami.

Spektakle

2017-12-14 18:30Premierapokaż detalbilety
2017-12-16 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2017-12-18 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-01-14 15:00Powtórkapokaż detalbilety
2018-01-26 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-01-31 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-02-06 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-02-15 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-04-03 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-04-18 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-04-26 18:30Powtórkapokaż detalbilety
2018-05-26 18:30Powtórkapokaż detal
2018-06-15 18:30Powtórkapokaż detal

Zdjęcia z prób

Zjeví-li se mé dítě v Aulidě, zavede-li ji sem její osud. Ach, pak ji nic nezachrání…

Jiří Hájek, Jakub Kettner
Zdjęcie od: Martin Popelář
I kdyby mě to mělo stát život, své dítě, Iphigenii, obětovat nenechám.

Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář
Oni vědí, že i tobě navzdory musejí ji přivést k oltáři, či k němu dokonce sama půjde. 

Jakub Kettner
Zdjęcie od: Martin Popelář
Jaká to krása, jaká to vznešenost, jaký to půvab, pohleďte, pohleďte!

Karolína Plicková, Janja Vuletic
Zdjęcie od: Martin Popelář
Může snad bohyně žádat od otce, aby vlastní rukou k obětnímu oltáři vedl své dítě, …
Ne, tak zrůdný rozkaz nikdy neuposlechnu! Slyším v nitru duše nářek přírody, ...

Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář
Klytemnestra s dcerou, bohové, jaká radost!

Karolína Plicková, Janja Vuletic
Zdjęcie od: Martin Popelář
Rukou otce nechť je vykonána pomsta na Achillovi,
ty jsi, tak jako on, z božského rodu!

Janja Vuletic, Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář
 … nechť křik pomsty zaznívá hlasitě nad mořem i zemí.

Karolína Plicková, Janja Vuletic, Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář
 Ach! Přece po něm vždy budu toužit, jak šťastná jsem byla díky němu. Ach, vy horké slzy, odtečte z mých očí!

Janja Vuletic, Karolína Plicková, Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář
Nepochybuj již nikdy o mé věrnosti, ta hrozivá pochybnost mučí mé srdce.

Janja Vuletic, Karolína Plicková, James Kryshak
Zdjęcie od: Martin Popelář
Láskyplně se již blíží Achilles, aby tě něžně, slavnostně a okázale odvedl k oltáři.

James Kryshak, Karolína Plicková
Zdjęcie od: Martin Popelář
… zapomínáš na to, že jsem pánem celého Řecka, že jen s bohy samotným účtuji své činy, …

Tomáš Šelc, James Kryshak, Martin Blaževič, Karolína Plicková
Zdjęcie od: Martin Popelář
Zachránit život, který patří bohům! Smím snad obětovat blaho Řeků a jejich velký osud?
Mám se vystavit Achillově potupě?

Tomáš Šelc, Martin Blaževič, Karolína Plicková
Zdjęcie od: Martin Popelář
Svou dceru? Třesu se! Iphigenie! Běda!
Ověnčena květinami, ta neposkvrněná hruď nabízí se vražedné oceli, …

Tomáš Šelc
Zdjęcie od: Martin Popelář
Ne, nikdy nestrpíme, aby byla oběť bohům unesena, …

Jaroslav Březina, Karolína Plicková, Martin Blaževič, Janja Vuletic
Zdjęcie od: Martin Popelář
na svou smrt jsem připravena. Milovaná, pojď se mnou…

Jaroslav Březina, Karolína Plicková, Martin Blaževič
Zdjęcie od: Martin Popelář
Ach, má Iphigenie! Až do posledního dechu budu bránit tvůj život.

Janja Vuletic, Karolína Plicková, David Szendiuch
Zdjęcie od: Martin Popelář
Hlídejte, aby ji Achilles neunesl! Zasaďte ránu! – Bohyně samotná se blíží!

Jaroslav Březina, Karolína Plicková, David Szendiuch, Marcela Gurbaľová, Janja Vuletic, Jiří Hájek
Zdjęcie od: Martin Popelář

Próbki audio-wideo