POSPĚŠTE NA BALET VZLETY A PÁDY
BALET / 28.3.2019

Inscenace Vzlety a pády je mimořádný taneční večer, který pro Vás připravili choreografové Jiří Kylián (Křídla z vosku / Wings of Wax), Jiří Pokorný (Útěk obra / Humpback Runner) a Denis Untila & Michelle Yamamoto (Alice).

Jiří Kylián ve svých choreografiích pokládá otázky a diváci hledají odpovědi, zeptali jsme se ho, jaká je jeho nejoblíbenější otázka, kterou si klade právě u Křídel z vosku. 
„Ta otázka je jednoduchá: Co to znamená být nahoře – a co znamená být dole? Je skutečně lepší být nahoře než dole. Co se se mnou stane, když jsem nahoře, a najednou dostanu závrať? Když jsem dole, nemohu nikam spadnout. Když jsem nahoře, zbývá mi jen jediná cesta, cesta dolů. Když jsem dole, mám možnost jít vzhůru a najít mně doposud neznámá místa. Tam nahoře, kam jsme se celý život pídili, je zatraceně řídký vzduch, ale je odtamtud docela pěkná vyhlídka. A co když dosáhneme absolutního vrcholu, a jsme tam vzhůru nohama? Jako ten strom z Křídel z vosku...“
 
Do konce sezóny uvedeme Vzlety a pády už jen 5. dubna od 18.30 hodin a 7. dubna od 16 hodin v Divadle Jiřího Myrona.