Tragický spletenec setkání, míjení, neporozumění, zklamání – a na konci Bertha Bovaryová, která jen těžko chápe, že navzdory tomu všemu byla rodiči milována.