ROK NA VSI BUDE MÍT PREMIÉRU 25. ŘÍJNA
ČINOHRA / 20.10.2018

Autorem dramatizace zásadního díla českého realismu Rok na vsi bratří Aloise a Viléma Mrštíkových, je Vojtěch Štěpánek, který je zároveň i režisérem nově připravované premiéry.

Rok na vsi v NDM v jeho pojetí není obrazem moravské vesnice 19. století. „Snažíme se tu vytvořit jakousi bezčasovou krajinu, neukotvenou dobově ani místně. Divák bude mít pocit, že je to o něm, tady a teď, že je to jeho svět,“ říká dále o svém pojetí Vojtěch Štěpánek. Drama se během jednoho roku odehraje v komunitě lidí, kteří zdědili nějaké sousedské a rodinné vztahy, z nichž se chtějí, ale nemohou vymanit.

„Ten rok, to je obraz života, zrození i smrti. Rok plný naděje, ale i rozpadu a úpadku. Rok, kdy i Farář pomalu, ale jistě ztrácí víru v dobro v tvoru lidském,“ poeticky napovídá Štěpánek. Role Faráře se tu ujal Stanislav Šárský, který se po letech strávených v Praze vrací do svého domovského divadla. Dramatizace se také snaží zachovat podobu jakéhosi moravského nářečí, v němž je románová předloha napsána.

Premiéra Roku na vsi proběhne 25. října od 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.