RECENZE INSCENACE ROK NA VSI
ČINOHRA / 26.10.2018

Dne 27. října uvedeme 1. reprízu premiérové inscenace souboru činohry Rok na vsi. „Varuji z celé duše před podvodem a klamem, před krádeží a lží, říká nová inscenace NDM Rok na vsi,“ tak zní titulek recenze v deníku ostravan.cz.

„Slova v titulku této recenze patří postavě faráře a jsou vyřčena v závěru druhého obrazu inscenace Rok na vsi v režii Vojtěcha Štěpánka na scéně Divadla Jiřího Myrona. A jsou to právě tato slova z hry bratří Mrštíků, která dokonale vystihují záměr i názor inscenace. Farář totiž pokračuje dál: „Varuji před zahálkou a opilstvím, lakomstvím a tupením rodičů. Varuji před nečistotou v myšlenkách, před oplzlostmi a křivým svědectvím,“ pokračuje v recenzi Ladislav Vrchovský.
 
Autor recenze však upozorňuje, že inscenace není žádná ošuntělá moralita, ale vyjádření toho, jak vidí režisér Vojtěch Štěpánek s dramaturgem Adamem Goldem dnešní realitu.
 
„Režisér spolu s dramaturgem svým způsobem rezignují na prostředí venkovské přírody a na lidové zvyky spojené s různým ročním obdobím, s péčí o pole a úrodu a tak dále, tedy na velmi výrazné prvky obsažené v díle bratří Mrštíků. Soustřeďují se na existenciální rozměr lidského bytí. I když je inscenace členěna podobně jako její literární předloha do celků označených ročním obdobím, hlavní je zde člověk (převážně chybující) a jeho úloha ve společnosti,“ píše v závěru hodnocení Vrchovský.