KRÁL UMÍRÁ - PRVNÍ PREMIÉRA ROKU 2019
ČINOHRA / 16.1.2019

První premiéra roku 2019 bude v NOVÉM Divadle „12“ – 24. ledna od 19 hodin inscenace Eugèna Ionesca Král umírá s podtitulem groteska o rozpadu jednoho světa. S králem Bérengerem I. totiž umírá i jeho království. 

Základním východiskem je autorova práce s časem – král Bérénger I. se na samotném začátku představení dozvídá, že jeho čas je již sečten a do konce představení (tzn. do půldruhé hodiny) zemře. Během oné půldruhé hodiny si tak titulní postava prochází nezbytnými fázemi na své cestě ke smrti – popíráním, vzdorem, sebelítostí, posledním vzedmutím k boji až po samotné smíření. A tak i král ve vší své velikosti umírá úplně stejně jako ten nejposlednější chudák – ostatně „každý umírající umírá poprvé“.
 
Ionescova dramatická báseň o tom, že „není velkých konců“, zobrazuje konec životní cesty každého člověka prostřednictvím metaforického obrazu krále, s nímž umírá i celé jeho království.
 
Naše inscenace bude nejen první inscenací této hry v Ostravě, ale zároveň i vůbec první inscenací tohoto významného autora v NDM za celých 100 let!