ROK NA VSI BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
ČINOHRA / 26.1.2019

Zásadní román českého realismu v režii Vojtěcha Štěpánka Rok na vsi je pro ostravské diváky poněkud méně známé dílo bratří Mrštíků. Na rozdíl od Maryši, která byla v Ostravě nastudována již šestkrát, je Rok na vsi uveden na prknech Divadla Jiřího Myrona vůbec poprvé.

V románové předloze, která zobrazuje život jedné vesnice počínaje setbou a konče sklizní, se autoři věnují i lidovým zvykům spjatým s různým ročním období, péči o pole a úrodu atp. Režišér Vojtěch Štěpánek a dramaturg Adam Gold ale dávají přednost existenciálnímu rozměru lidského bytí. 
„I když je inscenace členěna podobně jako její literární předloha do celků označených ročním obdobím, hlavní je zde člověk (převážně chybující) a jeho úloha ve společnosti. Důrazem na tragiku lidských osudů se inscenace stává velmi působivou a díky dobře vystavěným jednotlivým osobním příběhům je velmi poutavá,“ jak ostatně píše i v recenzi deníku ostravan.cz Ladislav Vrchovský.
 
Rok na vsi hrajeme 31. ledna anebo 15. či 19. února vždy od 18.30 hod. v Divadle Jiřího Myrona.