DIVADELNÍCI DNES SLAVÍ SVĚTOVÝ DEN DIVADLA
ČINOHRA / 27.3.2019

Světový den divadla připadá na 27. března už od roku 1962 a je příležitostí k zamyšlení se nad rolí a důležitostí divadla jako umělecké formy a jeho celosvětového významu. Poselství ke dni divadla vždy připravuje a pronáší jedna významná osobnost.

První osobností, která poselství šířila, byl francouzský básník, grafik a filmař Jean Cocteau. V roce 1994 připravil poselství Václav Havel. To letošní je dílem kubánského divadelníka Carlose Celdrána – dramatika, režiséra a učitele. „Má divadelní krajina, to jsou tyto chvíle setkání s diváky, kteří k nám přicházejí večer co večer, z nejrůznějších čtvrtí města, aby s námi pobyli pár hodin, strávili s námi několik vzácných minut. Z těchto jedinečných chvil se utváří můj život, kdy přestávám být sám sebou, přestávám trpět sám za sebe, a kdy se znovu rodím a poznávám smysl divadelní tvorby: zažívat ryzí pravdu letmých momentů, kdy to, co děláme a říkáme ve světle projektorů, je autentické a odráží tu nejhlubší a nejosobnější část nás samých,“ vyznal se z lásky k divadlu Celdrán.
 
Celé poselství si můžete přečíst zde.