ROK NA VSI – POSLEDNÍ DVĚ PŘEDSTAVENÍ
ČINOHRA / 29.3.2019

Kroniku jedné moravské vsi od Aloise a Viléma Mrštíků Rok na vsi můžete vidět v Divadle Jiřího Myrona již jen dvakrát; 10. dubna a naposledy derniéru 3. května.

Předloha hry byla sice napsána v letech 1903–1904, nicméně vztahy, které inscenace vyobrazuje, lidské charaktery, příběhy lásky, vášně, zrady i odpuštění a problémy, jsou stejné jako ty, které známe a prožíváme dnes. To vše se děje v mrazivé atmosféře hroutící se vnitřní rovnováhy celé vesnice, již Farář, přicházející z města na „poklidný" venkov, přejmenuje trefně na moravský Jeruzalém...
 
„Režisér spolu s dramaturgem svým způsobem rezignují na prostředí venkovské přírody a na lidové zvyky spojené s různým ročním obdobím, s péčí o pole a úrodu a tak dále, tedy na velmi výrazné prvky obsažené v díle bratří Mrštíků. Soustřeďují se na existenciální rozměr lidského bytí. I když je inscenace členěna podobně jako její literární předloha do celků označených ročním obdobím, hlavní je zde člověk (převážně chybující) a jeho úloha ve společnosti. Důrazem na tragiku lidských osudů se inscenace stává velmi působivou a díky dobře vystavěným jednotlivým osobním příběhům je velmi poutavá,“ hodnotí v recenzi webu ostravan.cz Ladislav Vrchovský.