Písemné nebo elektronické nabídky s krátkým životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 20. 6. 2018.
 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
technika
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
 
Adam Špinka, vedoucí mistr zvuku NDM, ☎ 739 302 849, e-mail: adam.spinka@ndm.cz
Stanislav Muntág, technický šéf NDM, ☎ 603 414 783, e-mail: stanislav.muntag@ndm.cz