Písemné nebo elektronické nabídky s krátkým životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 30. 8. 2018.
 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
technika
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
 
Eva Celarková, mistrová vlásenkárny, 596 276 448, e-mail: eva.celarkova@ndm.cz
Stanislav Muntág, technický šéf NDM, 603 414 783, e-mail: stanislav.muntag@ndm.cz