SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO ATELIÉRU PRO DĚTI A MLÁDEŽ
18.9.2018

Ateliér pro děti a mládež při NDM vyhlašuje soutěž o nové logo Ateliéru. Až do 13. října 2018 mohou soutěžící zasílat své návrhy v souladu s podmínkami soutěže. 

Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga Ateliéru ve formátu A4, případně v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů (JPEG, PDF, TIFF) v tiskové kvalitě odpovídající papírovým návrhům v barevném i černobílém provedení, tak, aby všechny návrhy byly na jednom nosiči (CD, DVD, USB flash). K návrhu je možné přiložit krátký popis vč. Filosofie díla. Návrhy soutěžících nesmí být číslovány ani autorsky označeny. Vyhlašovatel soutěže provede označení sám. Autoři návrhů musí být výhradními držiteli veškerých autorských práv k soutěžním návrhům. 
 
Návrhy včetně řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou doručeny osobně nebo poštou na adresu sídla spolku do termínu 13. října 2018 (rozhodující je razítko pošty) v uzavřené obálce označené SOUTĚŽ – LOGO – NEOTVÍRAT.
 
Hodnocena bude zejména celková výtvarná úroveň řešení, originalita, nadčasovost, jednoduchost, srozumitelnost návrhu a také jeho spojitost se stávajícím logem Národního divadla moravskoslezského.
 
 
Těšíme se na Vaše nápady!