NDM OTEVÍRÁ DALŠÍ REKONSTRUOVANÝ PROSTOR: SLAVNOSTNÍ SÁL
18.10.2018

Slavnostní sál v prvním patře Divadla Jiřího Myrona bude veřejnosti otevřen v den výročí vzniku samostatného státu – 28. října. Přijďte v tento den v čase od 10.30 do 12.00 hodin na dopolední kávu a výstavu. 

Sál ponese v prvním roce jméno Edmunda Palkovského (1853–1930), zakladatele spolku Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona) a iniciátora výstavby domu samotného. Dnes zde sídlí naše divadlo a v otevíraném slavnostním sále je instalována výstava mapující život divadelní a kulturní. Nese motto „Od Národního domu k novodobé české státnosti (1894–1918)“.
 
Edmund Palkovský se narodil v Brušperku v roce 1853, po Brnu si otevřel  právnickou praxi také v Ostravě (1890) a byl zde první českým advokátem. Zasloužil se o založení prvního českého gymnázia v Matiční ulici a ostravského oddílu Sokola, jehož byl také prvním starostou. Začal v Moravské Ostravě vydávat první český časopis a stál u zrodu stavby místní dráhy z Ostravy do Brušperku. 
 
Původní návrh vystavět česko-německý dům byl českou stranou v čele s dr. Edmundem Palkovským a ing. Emanuelem Balcarem zamítnut. Už v listopadu roku 1891 se ale rozhodli vystavět vlastní český Národní dům. Za finanční pomoci Občanské záložny, českých spolků i jednotlivců stavba začala, a právě Edmund Palkovský byl v červnu roku 1892 přizván ke slavnostnímu výkopu. Po dostavbě Národního domu v roce 1894 byl také tím, komu stavitel František Jureček předal klíče od novostavby.
Palkovský byl rozhodně výraznou osobností českého hnutí i kultury konce 19. a prvních tří desetiletí  20. století. Dnes je po něm pojmenována jedna z ulic v městské části Ostrava-Jih. Edmund Palkovský zemřel v Moravské Ostravě v roce 1930.
 
 
Výstava bude pro diváky otevřena u každého představení do konce roku 2018.