KONKURZ DO OPERNÍHO SBORU – HLASOVÝ OBOR SOPRÁN
10.4.2019

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace a hudební ředitel opery NDM vypisují konkurz na místo členky operního sboru – hlasový obor soprán (zástup za mateřskou dovolenou).

 
Písemné přihlášky zasílejte do 21. 5. 2019 na níže uvedenou adresu:
Alena Golatová, tajemnice opery
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem: alena.golatova@ndm.cz
 
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.
Po ukončení VŘ bude Vaše přihláška do konkurzu skartována dle nařízení GDPR.