PŘIHLASTE SE NA LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLU PRO PEDAGOGY
24.6.2019
Již 9. ročník LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY se uskuteční ve dnech 29.–30. 8. 2019. Přihlaste se na dvoudenní intenzivní kurz, čekají vás semináře, workshopy, přednášky, diskuse a spousta dalšího!
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY (letos ve znamení hudby, pohybu a improvizace) je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.

Již 9. ročník LDŠ probíhá v roce 2019 formou dvoudenního intenzivního kurzu. Cena za kurz je 600 Kč.
 
Letošní ročník bude opět dvoudenní a Ateliér přizval ke spolupráci Divadlo Petra Bezruče i Komorní scénu Aréna. „Letos zapojíme opět všechny soubory našeho divadla, které seznámí účastníky s novinkami naší v pořadí už 101. sezóny i velmi netradičními formami. Leitmotivy budou hudba, opera, pohyb,“ přibližuje vedoucí Ateliéru při NDM Vladimíra Dvořáková. „Vloni jsme si poprvé vyzkoušeli také program u Bezručů, účastníkům se ten den velmi líbil a my jsme letos přizvali ke spolupráci také další ostravské činoherní divadlo – Komorní scénu Aréna,“ doplnila Dvořáková.

Obsah setkání je navázán na inscenace NDM v dané sezóně, a to s ohledem na všechny soubory (opera, činohra, balet, opereta/muzikál).

Program LDŠ, zahrnující semináře, workshopy, přednášky, moderované diskuse, přinese účastníkům následující znalosti a dovednosti (včetně nabídky způsobu využití nových poznatků ve výchovně vzdělávacím procesu při práci s dětmi, žáky a studenty):
-    rozšíření znalostí historie a teorie divadla
-    jejich okamžité a přirozené provázaní s praxí (konkrétní umělci a inscenace NDM)
-    získání vlastní unikátní praktické zkušenosti (společná tvůrčí práce pedagogů a umělců)
-    konkrétní inspirace ke způsobu předávání nabytých znalostí žákům (metodiky)
-    celkové rozšíření schopnosti vnímání divadla, včetně „návodu“ na její šíření (výuku)

Cílová skupina:
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga