KONKURZ DO OPERNÍHO SBORU – HLASOVÝ OBOR BAS
25.6.2019
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace a hudební ředitel opery NDM vypisují konkurz do operního sboru – hlasový obor bas.
 
Písemné přihlášky zasílejte do 31. 8. 2019 na níže uvedenou adresu:
Alena Golatová, tajemnice opery
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem: alena.golatova@ndm.cz
 
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a e-mailovou adresu.
Po ukončení VŘ bude Vaše přihláška do konkurzu skartována dle nařízení GDPR.