VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍ KANCELÁŘE ŘEDITELE a MANAŽER ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NDM
8.8.2019
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí kanceláře ředitele a manažer zahraničních vztahů NDM.
 
Písemné přihlášky zasílejte do 26. 8. 2019 na níže uvedenou adresu:
 
Bc. Šárka Vodičková, vedoucí PAM
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem: sarka.vodickova@ndm.cz
 
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a e-mailovou adresu.
Při písemném styku na obálku napište: Neotvírat – výběrové řízení.

Po ukončení VŘ bude Vaše přihláška do konkurzu skartována dle nařízení GDPR.