"Samostatnou kapitolu si zaslouží orchestr, sbor a hudební nastudování dirigenta Zdeňka Klaudy, které vytěžilo z Wagnerovy adaptace a samotné Gluckovy hudby skutečně maximum. S respektem a s hudební inteligencí Klauda přistoupil k Wagnerovu zestručnění díla a jeho záměr – vytvořit jednolitý tok hudby – naplnil volbou adekvátních temp, skvěle odstíněných agogických prvků (zejména acceleranda a ritardanda) a evidentní schopností hudební výstavby frází i větších hudebních bloků. Instrumentalisté představili jeden ze svých nejlepších výkonů za dlouhou dobu, který provázela optimální souhra, dynamická jednota a bezchybné sólové kreace,“ pokračuje Milan Bátor. 
 
Další představení Ifigenie v Aulidě uvádíme 14. ledna 2018 v Divadle Antonína Dvořáka.