"Zřejmě to lze přičíst na vrub Smetanovu naturelu. Dokáže se totiž s obdivuhodným pochopením vcítit do každé postavy i situace a svou hudbou prožívat až do hloubky její stesky i radosti, konflikty i vášně. 

 

Tajemství je opera o vztazích, konkrétně o okolnostmi přetrženém vztahu Kaliny a Rózy, který se po dvaceti létech komplikovaně urovnává (podobnost s Hubičkou není jistě náhodná), přičemž na povrch vyplouvají staré křivdy, animozity, osočování a emoce.

 

Inscenací jsme se chtěli co nejvíce vcítit do příběhu, každé jeho situace i postavy, a ode- hrát ho s tou nejupřímnější důvěrou v životnost jeho hrdinů, respektive nalézt tuto autentickou životnost, byť zpívají jazykem, jímž dnes už spolu nemluvíme. Emoce ale přesto prožíváme stejné již po staletí. Snažíme se tedy proniknout pod slupku času a zprostředkovat příběh, jejž mohli prožít naši praprarodiče, a pochopit, že zas tak moc se nelišíme," popisuje Tomáš Studený.

 

Operu Tajemství uvádíme 10. a 18. ledna, vždy od 18.30 hod. v Divadle Antonína Dvořáka.