OSLAVY VÝROČÍ REPUBLIKY POKRAČUJÍ PRVOREPUBLIKOVÝM GALAVEČEREM
OPERA / 3.11.2018

Hudební skvosty Československa z dob první republiky (1918–1938) Vám představíme na Prvorepublikovém gala. Galavečer letos uvedeme pouze ve dvou listopadových večerech 16. a 17. 11. v Divadle Antonína Dvořáka.

Prvorepublikový galavečer bude věnován oslavám české státnosti, ale také letošnímu významnému jubileu Leoše Janáčka.
 
Na galavečeru však nezazní pouze ukázky z operních děl. Dramaturgickým výběrem se dotkneme i související problematiky, jako je vzájemná interakce českých a německých hudbotvorných elementů, proces uvolňování ze stylové ohraničenosti tzv. národních škol 19. století, stejně jako významná úloha jazzu a dobové taneční, scénické a filmové hudby v hledání soudobého vyjadřovacího stylu, otázka avantgardismu a jeho vývojových proměn, vlivy druhé vídeňské školy, Richarda Strausse či Clauda Debussyho...