SNOVÁ JULIETTA SUKCESEM DIVADELNÍCH NOVIN
OPERA / 2.5.2019

„Pěvci zvládli náročné pohybové i taneční pasáže obdivuhodně a byli, spolu se všemi na jevišti, ve skutrovské stylizaci naprosto přirození, samozřejmí, hraví. To je znak vskutku soudobého operního divadla!“ uvádí ve své recenzi na inscenaci JULIETTA aneb SNÁŘ Josef Herman. Co více se píše v Divadelních novinách? ►

Okouzlení pozorovatelé situací

To jsou podle mého Martin Kukučka s Lukášem Trpišovským. (...) SKUTŘi myslím nevědí nic moc o opeře, neznají její zákonitosti, naštěstí, a proto mohou číst v dílech, která inscenují, naprosto svobodně – a pro ty znalé pochopitelně překvapivě. (...) Julietta, stejně jako předchozí operní kreace SKUTRů, prostě nevychází z jakýchsi hypotetických požadavků díla skladatele, jak se u nás ještě stále vyžaduje, ale z velmi osobitého, ergo zpravidla nečekaného až překvapivého přečtení díla, které možná slyšeli poprvé v životě. Prostě hrají operní divadlo o věcech jim blízkých, esteticky i myšlenkově, ale vycházejí z impulsů partitury a dosud nikdy zcela neopustili její siločáry, nikdy si nevymýšleli jen tak nezávazně bez ohledu na to, co hrají. Podle mého sice bez speciálního operního školení – spíš jsem měl napsat naštěstí bez něho – svým přirozeným způsobem trefili podstatu soudobého operního divadla.

Julietta s legrací

Juliettu v Ostravě SKUTŘi především zbavili lyrického oparu a zdejší tendence k neurčitým mlhavým snovým přeludům, jaké prý patří k surrealistickým obrazům. Naopak zformulovali jednotlivé situace, setkávání postav a z logiky vychýlené dialogy velmi věcně, skoro stroze, s humorem, bez sentimentu. (...) Žádné psychologizování, všechno herecké dění je důsledně stylizované a k významu sděleného se dochází zvnějšku. V logice věci na sebe situace ani jejich detaily nenavazují, koexistují vedle sebe a až společně a jaksi z odstupu skládají větší významové a estetické celky.

Nahlas a rázně

V inscenaci je prostě na co se dívat a co poslouchat, je zážitková... Taková produkce by uspěla ve kterémkoli evropském operním domě. Celou recenzi si můžete přečíst pod tímto odkazem

V Divadle Antonína Dvořáka se pak můžete o Juliettě zasnít 7., 15. a 21. května!