Společný projekt Janáček Ostrava 2018

Dne 12. srpna 2018 si hudební svět připomene 90. výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka. Ve stejném roce vzpomeneme 100. výročí vzniku republiky a zároveň první zahraniční premiéru Janáčkovy opery Její pastorkyňa. Na všechna tato výročí reaguje i Janáčkův rodný kraj společným projektem významných kulturních a vzdělávacích institucí města Ostravy – JANÁČEK OSTRAVA 2018. 
 
Ačkoliv jednotlivé akce probíhají již od počátku roku 2018, vyvrcholí v několika obdobích. Prvním z nich je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka na konci května a v červnu, jehož součástí bude i muzikologická konference Janáčkiana. Druhým vyvrcholením je zářijový Svatováclavský hudební festival, po němž Národní divadlo moravskoslezské představí premiéru Janáčkovy opery Osud (premiéry 18. a 20. října 2018)a stane se tak teprve druhým divadlem na světě, které ve své historii zrealizovalo všechny opery hukvaldského rodáka. Posledním a hlavním vyvrcholením projektu bude čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka 25. – 28. října 2018, mimořádný festival k oslavě československé státnosti. Během něj budete moci na 15 koncertech slyšet zhruba 40 Janáčkových skladeb v podání mnoha špičkových interpretů. Koncem roku 2018 NDM přichystá také scénické uvedení Janáčkových písní ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity v rámci nového spojení univerzitního operního studia a opery NDM v Operní akademii Ostrava. Výběr z Janáčkova díla zazní také na listopadovém Prvorepublikovém gala.
V pomyslné polovině projektu 12. srpna 2018, v den výročí Janáčkova úmrtí, proběhne mimořádná celodenní slavnostní vyjížďka z Hukvald do Ostravy, nazvaná Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce, kterou pořádá opera NDM ve spolupráci s Klubem českých velocipedistů Hrabová. 
 
Správcem projektu je Janáčkova filharmonie Ostrava.
(mh; rev. em)
 
Více informací na:
www.janacek2018.cz

 

Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce
Nedělní vyjížďka z Hukvald do Ostravy za Leošem Janáčkem a liškou Bystrouškou
 
Kdy: 12. srpna 2018, 10:00-13:00 Hukvaldská obora, 13:00-20:00 jízda z Hukvald do OV 
Kde: Hukvaldská obora 
Cena: Vstup volný
 
Úplně poslední cesta Leoše Janáčka vedla z rodných Hukvald do Ostravy. 90 let poté si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale především jeho věčně mladý život a geniální dílo. Přijďte si vychutnat dobový piknik v Hukvaldské oboře po boku Lišky a následně se vydejte do Ostravy (nebo aspoň kousek) spolu se 150 velocipedisty, kteří přivezou své technické skvosty z celého někdejšího Československa. Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu na historických kolech nebo se zúčastnit tradičních dobových kratochvílí jako pomalé jízdy nebo závodů s obručí. Vyjížďka pak povede malebnou scenérií našeho kraje s častými občerstvovacími zastávkami i doprovodným programem. K putování se může přidat široká veřejnost, sportovci i rodiny s dětmi. Cestu zakončíme symbolicky na Kuřím rynku (Jiráskově náměstí) u nové sochy Leoše Janáčka s Bystrouškou, kde bude program pokračovat koncertem z díla Leoše Janáčka.
 
   
 
 
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt finančně podpořili
 
  
 
Partneři akce
  

 
Osud
premiéra opery v rámci 100. divadelní sezóny 2018/2019
 
Kdy: 18. října a 20. října 2018, 18:30
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka 
 
Janáčkova „valčíková“ opera byla komponována ve vědomém kontrastu k předcházející Její pastorkyni – s využitím všech efektů impresionismu a vrcholného verismu. Po smrti své dcery Olgy skladatel hledal námět v růžovém okouzlení osmadvacetiletou „Hvězdou Luhačovic“: námět „svěží, moderní, překypující životem a elegancí“. V díle jsou znatelné silně autobiografické prvky (Janáčkova láska Kamila Urválková – postava Míla Válková), ale i inspirace Evženem Oněginem. Dějství opery, odehrávající se na kolonádě luhačovických lázní, v dusné rodinné atmosféře i několik let poté v aule konzervatoře, kde se nacvičuje nová opera, jsou propojena otázkou: Víš, co je láska?
 
Uvedením této opery na jevišti Divadla Antonína Dvořáka se staneme celosvětově druhým operním domem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka.
 
 
Akci podpořilo statutární město Ostrava.
 
Projekt finančně podpořili
   

 
Prvorepublikové gala
 
Kdy: 16. listopadu 2018
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka
 
Prvorepublikový galakoncert bude sestaven ze skladeb, které napsali autoři žijící v Československu po dobu trvání první republiky, tedy v letech 1918–1938. Těšit se můžete na velikány československé tvorby v čele s Leošem Janáčkem, jakož i ukázky z děl českých Němců, židovských autorů i některých dnes téměř neznámých českých a slovenských skladatelů.
 
 
Akci podpořilo statutární město Ostrava.
 
Projekt finančně podpořili
  

 
Opery Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském
 
Kdy: prosinec 2018
Kde: Národní divadlo moravskoslezské
 
V roce 2018 si připomínáme devadesáté výročí úmrtí hudebního skladatele světového rozměru Leoše Janáčka (3. července 1854 - 12. srpna 1928 v Ostravě). Premiérou inscenace Leoše Janáčka Osud se stane Národní divadlo moravskoslezské teprve druhým divadlem na světě (po Národním divadle Brno), které ve své historii mělo na repertoáru všechny opery Leoše Janáčka (Šárka, Počátek románu, Její pastorkyňa, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu). 
V prosinci 2018 vyjde odborná dvojjazyčná publikace, jejímž cílem je zmapování 99leté Janáčkovy tradice v Národním divadle moravskoslezském, která započala už v roce 1919 uvedením opery Její pastorkyňa. Publikace seznámí divadelní veřejnost s tvorbou Leoše Janáčka v Ostravě a představí významné působení osobností, které se podílely na tvorbě inscenací Janáčkových oper.
 
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt finančně podpořili
 


Věc Makropulos – CD
 
Kdy: listopad 2018
Kde: Národní divadlo moravskoslezské
 
Věc Makropulos původně vznikla jako divadelní hra českého dramatika Karla Čapka v roce 1922. Otázka nesmrtelnosti a jejích důsledků natolik zaujala Leoše Janáčka, že tento námět během dvou let (1923–25) zpracoval jako tzv. literární operu o třech dějstvích. „Jestliže v předchozí opeře [Příhody lišky Bystroušky] vyvrcholil Janáčkův zvláštní sonický impresionismus a plody dřívější veristické syntézy, je Věc Makropulos nejvíce u Janáčka operou velkoměsta a exprese. Projevilo se to jak ve výrazném nárůstku kvartové melodiky a harmonie (M. Štědroň 1974), tak i celkovým zvýšením vlivu civilizačních faktorů na vnější tvářnost díla (telefonování, rozsáhlé citace právních formulací, stylizace jazykového projevu retardovaného Hauka-Šendrofa, dialog zaměstnanců divadla – poklízečka a strojník)“ uvádí zkrácenou charakteristiku vývoje skladebného stylu přední český janáčkolog prof. Miloš Štědroň. 
Premiéra díla zazněla roku 1926 v Brně, v Ostravě se opera poprvé objevila díky dirigentovi Jaroslavu Vogelovi a režisérovi Karlu Küglerovi v roce 1935. Následovalo uvedení až v 60. letech zásluhou dirigenta Zdeňka Košlera a režiséra Ilji Hylase (1964) a o další téměř půlstoletí díky dirigentovi Robertu Jindrovi (2012, koncertní provedení). 
 
Exkluzívní nahrávka Českého rozhlasu Ostrava vznikla z přímého přenosu provedení konaného 21. ledna 2012 v mimořádném obsazení rolí: Emilia Marty – Eva Urbanová (pěvecký debut v této roli), Albert Gregor – Aleš Briscein, Advokát dr. Kolenatý – Peter Mikuláš, Vítek – Jozef Kundlák, Kristina – Agnieszka Bochenek-Osiecka, Baron Jaroslav Prus – Ivan Kusnjer, Janek – Luciano Mastro, Hauk-Šendorf – Václav Morys, Strojník – Jaroslav Kosec, Poklízečka – Erika Šporerová, Komorná – Michaela Kapustová (dnes Michaela Zajmi). 
 
Vzniklá nahrávka je natolik reprezentativní, že se nynější vedení opery NDM rozhodlo ji dále šířit prostřednictvím nekomerčního vydání v rámci oslav skladatele a jeho díla v rámci celoročního projektu Janáček Ostrava 2018
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt finančně podpořili