Společný projekt Janáček Ostrava 2018

Dne 12. srpna 2018 si hudební svět připomene 90. výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka. Ve stejném roce vzpomeneme 100. výročí vzniku republiky a zároveň první zahraniční premiéru Janáčkovy opery Její pastorkyňa. Na všechna tato výročí reaguje i Janáčkův rodný kraj společným projektem významných kulturních a vzdělávacích institucí města Ostravy – JANÁČEK OSTRAVA 2018. 
 
Ačkoliv jednotlivé akce probíhají již od počátku roku 2018, vyvrcholí v několika obdobích. Prvním z nich je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka na konci května a v červnu, jehož součástí bude i muzikologická konference Janáčkiana. Druhým vyvrcholením je zářijový Svatováclavský hudební festival, po němž Národní divadlo moravskoslezské představí premiéru Janáčkovy opery Osud (premiéry 18. a 20. října 2018)a stane se tak teprve druhým divadlem na světě, které ve své historii zrealizovalo všechny opery hukvaldského rodáka. Posledním a hlavním vyvrcholením projektu bude čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka 25. – 28. října 2018, mimořádný festival k oslavě československé státnosti. Během něj budete moci na 15 koncertech slyšet zhruba 40 Janáčkových skladeb v podání mnoha špičkových interpretů. Koncem roku 2018 NDM přichystá také scénické uvedení Janáčkových písní ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity v rámci nového spojení univerzitního operního studia a opery NDM v Operní akademii Ostrava. Výběr z Janáčkova díla zazní také na listopadovém Prvorepublikovém gala.
V pomyslné polovině projektu 12. srpna 2018, v den výročí Janáčkova úmrtí, proběhne mimořádná celodenní slavnostní vyjížďka z Hukvald do Ostravy, nazvaná Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce, kterou pořádá opera NDM ve spolupráci s Klubem českých velocipedistů Hrabová. 
 
Správcem projektu je Janáčkova filharmonie Ostrava.
(mh; rev. em)
 
Více informací na:
www.janacek2018.cz

 

Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce
Nedělní vyjížďka z Hukvald do Ostravy za Leošem Janáčkem a liškou Bystrouškou
 
Kdy: 12. srpna 2018, 10:00-13:00 Hukvaldská obora, 13:00-20:00 jízda z Hukvald do OV 
Kde: Hukvaldská obora 
Cena: Vstup volný
 
Úplně poslední cesta Leoše Janáčka vedla z rodných Hukvald do Ostravy. 90 let poté si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale především jeho věčně mladý život a geniální dílo. Přijďte si vychutnat dobový piknik v Hukvaldské oboře po boku Lišky a následně se vydejte do Ostravy (nebo aspoň kousek) spolu se 150 velocipedisty, kteří přivezou své technické skvosty z celého někdejšího Československa. Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu na historických kolech nebo se zúčastnit tradičních dobových kratochvílí jako pomalé jízdy nebo závodů s obručí. Vyjížďka pak povede malebnou scenérií našeho kraje s častými občerstvovacími zastávkami i doprovodným programem. K putování se může přidat široká veřejnost, sportovci i rodiny s dětmi. Cestu zakončíme symbolicky na Kuřím rynku (Jiráskově náměstí) u nové sochy Leoše Janáčka s Bystrouškou, kde bude program pokračovat koncertem z díla Leoše Janáčka.
 
   
 
 
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt finančně podpořili
 
  
 
Partneři akce
  

 
Osud
premiéra opery v rámci 100. divadelní sezóny 2018/2019
 
Kdy: 18. října a 20. října 2018, 18:30
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka 
 
Janáčkova „valčíková“ opera byla komponována ve vědomém kontrastu k předcházející Její pastorkyni – s využitím všech efektů impresionismu a vrcholného verismu. Po smrti své dcery Olgy skladatel hledal námět v růžovém okouzlení osmadvacetiletou „Hvězdou Luhačovic“: námět „svěží, moderní, překypující životem a elegancí“. V díle jsou znatelné silně autobiografické prvky (Janáčkova láska Kamila Urválková – postava Míla Válková), ale i inspirace Evženem Oněginem. Dějství opery, odehrávající se na kolonádě luhačovických lázní, v dusné rodinné atmosféře i několik let poté v aule konzervatoře, kde se nacvičuje nová opera, jsou propojena otázkou: Víš, co je láska?
 
Uvedením této opery na jevišti Divadla Antonína Dvořáka se staneme celosvětově druhým operním domem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka.
 
 
Akci podpořilo statutární město Ostrava.
 
Projekt finančně podpořili
   

 
Prvorepublikové gala
 
Kdy: 16. listopadu 2018
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka
 
Prvorepublikový galakoncert bude sestaven ze skladeb, které napsali autoři žijící v Československu po dobu trvání první republiky, tedy v letech 1918–1938. Těšit se můžete na velikány československé tvorby v čele s Leošem Janáčkem, jakož i ukázky z děl českých Němců, židovských autorů i některých dnes téměř neznámých českých a slovenských skladatelů.
 
 
Akci podpořilo statutární město Ostrava.
 
Projekt finančně podpořili
  

 
Věc Makropulos – CD
 
Kdy: listopad 2018
Kde: Národní divadlo moravskoslezské
 
Věc Makropulos původně vznikla jako divadelní hra českého dramatika Karla Čapka v roce 1922. Otázka nesmrtelnosti a jejích důsledků natolik zaujala Leoše Janáčka, že tento námět během dvou let (1923–25) zpracoval jako tzv. literární operu o třech dějstvích. „Jestliže v předchozí opeře [Příhody lišky Bystroušky] vyvrcholil Janáčkův zvláštní sonický impresionismus a plody dřívější veristické syntézy, je Věc Makropulos nejvíce u Janáčka operou velkoměsta a exprese. Projevilo se to jak ve výrazném nárůstku kvartové melodiky a harmonie (M. Štědroň 1974), tak i celkovým zvýšením vlivu civilizačních faktorů na vnější tvářnost díla (telefonování, rozsáhlé citace právních formulací, stylizace jazykového projevu retardovaného Hauka-Šendrofa, dialog zaměstnanců divadla – poklízečka a strojník)“ uvádí zkrácenou charakteristiku vývoje skladebného stylu přední český janáčkolog prof. Miloš Štědroň. 
Premiéra díla zazněla roku 1926 v Brně, v Ostravě se opera poprvé objevila díky dirigentovi Jaroslavu Vogelovi a režisérovi Karlu Küglerovi v roce 1935. Následovalo uvedení až v 60. letech zásluhou dirigenta Zdeňka Košlera a režiséra Ilji Hylase (1964) a o další téměř půlstoletí díky dirigentovi Robertu Jindrovi (2012, koncertní provedení). 
 
Exkluzívní nahrávka Českého rozhlasu Ostrava vznikla z přímého přenosu provedení konaného 21. ledna 2012 v mimořádném obsazení rolí: Emilia Marty – Eva Urbanová (pěvecký debut v této roli), Albert Gregor – Aleš Briscein, Advokát dr. Kolenatý – Peter Mikuláš, Vítek – Jozef Kundlák, Kristina – Agnieszka Bochenek-Osiecka, Baron Jaroslav Prus – Ivan Kusnjer, Janek – Luciano Mastro, Hauk-Šendorf – Václav Morys, Strojník – Jaroslav Kosec, Poklízečka – Erika Šporerová, Komorná – Michaela Kapustová (dnes Michaela Zajmi). 
 
Vzniklá nahrávka je natolik reprezentativní, že se nynější vedení opery NDM rozhodlo ji dále šířit prostřednictvím nekomerčního vydání v rámci oslav skladatele a jeho díla v rámci celoročního projektu Janáček Ostrava 2018
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt finančně podpořili