LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY

 

PŘIHLÁŠKA NA LDŠ 2022 

PROGRAM  

Letní divadelní škola pro pedagogy je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.
 
Letos jsme kromě akreditovaného programu (naleznete v odkazu výše) připravili výživný OFFPROGRAM  v podobě jednodenního workshopu Anny Cónové a Tomáše Jirmana:
 

HURÁ NA POESII
29. 8. 2022, 10:00-16:00
Ateliér NDM

"Chceme se s pedagogy podělit o své zkušenosti, neb se mluvenému slovu v nejrůznějších podobách věnujeme už drahně let. Poskytneme praktický a někdy netradiční náhled, jak si představujeme předávání psané literatury posluchačům... Od reflexe toho, co nás na poesii přitahuje, přes objevování metafor a skrytých významů až po hledání cesty k osobité interpretaci veršů..."

 
Kapacita LDŠ i OFF PROGRAMU je omezena. Přihlašujte se do 31. 7. 2022 prostřednictvím online přihlášky (odkaz výše).

Kdo se může přihlásit?
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga
•    studenti VŠ
 
 
Kontakt:
Kontakt pro školy: 
Tereza Strmisková
divadelní lektorka NDM
+420 731 505 858
 
    Foto Tereza Géryková

MINULÉ ROČNÍKY
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2021
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2019
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2018
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2017
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2016
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2015
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2014
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2013
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2012
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2011