LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY
 
Letní divadelní škola pro pedagogy je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.

Obsah setkání je navázán na inscenace NDM v dané sezóně, a to s ohledem na všechny soubory (opera, činohra, balet, opereta/muzikál).

Program LDŠ, zahrnující semináře, workshopy, přednášky, moderované diskuse, přinese účastníkům následující znalosti a dovednosti (včetně nabídky způsobu využití nových poznatků ve výchovně vzdělávacím procesu při práci s dětmi, žáky a studenty):
-    rozšíření znalostí historie a teorie divadla
-    jejich okamžité a přirozené provázaní s praxí (konkrétní umělci a inscenace NDM)
-    získání vlastní unikátní praktické zkušenosti (společná tvůrčí práce pedagogů a umělců)
-    konkrétní inspirace ke způsobu předávání nabytých znalostí žákům (metodiky)
-    celkové rozšíření schopnosti vnímání divadla, včetně „návodu“ na její šíření (výuku)

Cílová skupina:
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga
 
LETNÍ DIVADLENÍ ŠKOLA 2019:  
Zahájení nové sezóny přineslo již devátý ročník pracovního setkání (nejenom) s pedagogy. Více než dvacítce učitelů se věnovali divadelníci jak z NDM, tak i jiných ostravských divadel v nabitém dvoudenním programu. Představeny byly především inscenace vhodné pro studenty a nové projekty Ateliéru pro divadelní vzdělávání, týkající se právě společné kooperace mezi divadlem a školami.
(vd)
 
Fotoreportáž divadelní lektorky Terezy Gérykové:
    Foto Tereza Géryková
 
Kontakt:
Mgr. Daniela Jirmanová
Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM
 
Garant programu:
MgA. Tereza Strmisková (divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM)
 

MINULÉ ROČNÍKY
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2019
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2018
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2017
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2016
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2015
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2014
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2013
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2012
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2011