LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY
 
Letní divadelní škola pro pedagogy je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.

Obsah setkání je navázán na inscenace NDM v dané sezóně, a to s ohledem na všechny soubory (opera, činohra, balet, opereta/muzikál).

Program LDŠ, zahrnující semináře, workshopy, přednášky, moderované diskuse, přinese účastníkům následující znalosti a dovednosti (včetně nabídky způsobu využití nových poznatků ve výchovně vzdělávacím procesu při práci s dětmi, žáky a studenty):
-    rozšíření znalostí historie a teorie divadla
-    jejich okamžité a přirozené provázaní s praxí (konkrétní umělci a inscenace NDM)
-    získání vlastní unikátní praktické zkušenosti (společná tvůrčí práce pedagogů a umělců)
-    konkrétní inspirace ke způsobu předávání nabytých znalostí žákům (metodiky)
-    celkové rozšíření schopnosti vnímání divadla, včetně „návodu“ na její šíření (výuku)

Cílová skupina:
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga
 
    Foto Tereza Géryková
 
Kontakt:
Kontakt pro školy: 
Tereza Strmisková
divadelní lektorka NDM
+420 731 505 858
 

MINULÉ ROČNÍKY
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2021
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2019
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2018
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2017
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2016
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2015
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2014
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2013
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2012
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2011