LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY 2019
PŘIHLÁŠKU NA LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLU 2019 NALEZNETE ZDE!
 
Letní divadelní škola pro pedagogy je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.

Již 9. ročník LDŠ probíhá v roce 2019 formou dvoudenního intenzivního kurzu. Cena za kurz je 600 Kč.

Obsah setkání je navázán na inscenace NDM v dané sezóně, a to s ohledem na všechny soubory (opera, činohra, balet, opereta/muzikál).

Program LDŠ, zahrnující semináře, workshopy, přednášky, moderované diskuse, přinese účastníkům následující znalosti a dovednosti (včetně nabídky způsobu využití nových poznatků ve výchovně vzdělávacím procesu při práci s dětmi, žáky a studenty):
-    rozšíření znalostí historie a teorie divadla
-    jejich okamžité a přirozené provázaní s praxí (konkrétní umělci a inscenace NDM)
-    získání vlastní unikátní praktické zkušenosti (společná tvůrčí práce pedagogů a umělců)
-    konkrétní inspirace ke způsobu předávání nabytých znalostí žákům (metodiky)
-    celkové rozšíření schopnosti vnímání divadla, včetně „návodu“ na její šíření (výuku)

Cílová skupina:
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga


PROGRAM KURZU:

Čtvrtek 29. 8. 2019 (dopolední blok)

9.00 – 10.00
Přivítání ředitele NDM Jiřího Nekvasila, zástupců Ateliéru pro divadelní vzdělávání a dalších ostravských divadel s důrazem na nový projekt sezóny 2019/2020 týkající se aktivní spolupráce Ateliéru a pedagogů: KLUB MLADÉHO DIVÁKA a CELOROČNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY (soubor seminářů v průběhu sezóny). Představení společných aktivit s NDM EXTRA.

10.00 – 11.00
BALET
Úvod šéfky souboru baletu Lenky Dřímalové k připravovanému baletnímu repertoáru nové sezóny.
Návštěva otevřené zkoušky baletního souboru k aktuálně připravované inscenaci Rossiniho karty.

11.00 – 12.00
OPERETA/MUZIKÁL
Úvodní slovo šéfky souboru opereta/muzikál Gabriely Petrákové ke stávajícímu i připravovanému repertoáru s důrazem na vhodnost pro školy. Prezentace připravované inscenace West Side Story s režisérem Jiřím Nekvasilem a dirigentem Jakubem Žídkem.

Čtvrtek 29. 8. 2019 (odpolední blok)

13.00 – 14.00
Připomenutí sezóny 2018/2019
JINAK NEŽ JE ZNÁTE aneb OPERA A MUZIKÁL NABLÍZKO
O specifických inscenacích opery a muzikálu v komorním prostředí s režisérem a muzikálovým hercem a tanečníkem Jurajem Čiernikem. Ten v sezoně 2018/ 2019 režíroval v nových prostorách Divadla „12“ dva zajímavé a netradiční tituly – Čtyřnotovou operu a muzikál Thrill me (Vzruš mě!). Diskuse nejen o tom, proč a  jak vznikala inscenace netypického komorního muzikálu pro dva herce či hravá opera pro čtyři hlasy? A proč byste si tyto tituly neměli nechat ujít se svými studenty?

14.00 – 16.00
Připomenutí sezóny 2018/2019
POHYBOVÉ WORKSHOPY S TANEČNÍKY SOUBORU BALETU A MUZIKÁLU (PŮLENÉ)
1. Intenzivní hodina v rytmu tanga argentina k baletu All That Jazz, Rock and Blues (4 tanečníci učí část choreografie Après rasage na hudbu Ástora Piazzolly).
2. Stepujeme, stepujeme, ať se děje co se děje! (s tanečníky souboru opereta/muzikál se naučíme základy stepování a připomeneme muzikál Děj se co děj (Anything Goes) uváděný v NDM).

16.00 – 17.30
OPERA – I. část
RUSALKA STOLETÁ

Mírně historický exkurz do ostravských „Rusalek“ ve spolupráci s archivem NDM a prezentace nové režijně-scénografické koncepce k připravované operní inscenaci Rusalka v tandemu Radovan Lipus (režisér) a David Bazika (scénograf).
Společná návštěva otevřené zkoušky inscenace Rusalky na jevišti Divadla Antonína Dvořáka s režisérem Radovanem Lipusem.

17.30 – 19.30
RÉTORIKA V ARÉNĚ
Workshop s hercem Šimonem Krupou a jeho kolegy z Komorní scény Aréna, kteří nás nejen provedou divadlem a jeho zákulisím, ale i naučí základy umění rétoriky!


Pátek 30. 8. 2019 (dopolední blok)

8.00 – 9.30
Prohlídka divadelního zákulisí a umělecko-dekoračních dílen Národního divadla moravskoslezského, představení projektu MYSLET DIVADLO, který se zaměřuje a poukazuje na mizející divadelní řemesla, ve spolupráci s technickým šéfem Stanislavem Muntágem a šéfkou výroby scénických dekorací Barborou Macháčovou.

9.30 – 10.30
ČINOHRA
Šéf činohry Vojtěch Štěpánek pohovoří o připravovaných titulech sezóny 2019/2020 s důrazem na tituly vhodné pro žáky a studenty. Společně s dramaturgyní činohry Sylvií Vůjtkovou představí dvě připravované inscenace NDM – Havlovo Odcházení a Gogolova Revizora a jejich průsečíky.

10.30 – 12.00
Připomenutí sezóny 2018/2019
MOCNÝ NEMOCNÝ…
S dramaturgy NDM a Divadla Petra Bezruče si budeme povídat především o Michailu Bulgakovovi a inscenování jeho děl napříč ostravskými divadly. Upozorníme na „bezručovskou“ inscenaci Mistra a Markétky v režii Alexandra Minajeva a připomeneme inscenaci Rádce, kterou v NDM režíroval Janusz Klimsza. Tématem bude jednak vztah umělce a moci, jednak vztah samotného Bulgakova k Molièrovi a jejich vzájemné paralely týkající se zápasu s despotickou mocí.
 
Pátek 30. 8. 2019 (odpolední blok)

13.00 – 16.00
OPERA – II. Část

13.00 – 14.00
SEN JAKO NEKONEČNÝ PROSTOR PRO FANTAZII
Připomenutí 60. výročí úmrtí B. Martinů (28. 8. 1959) prostřednictvím ukázky inspirativního hudebně-výtvarného workshopu s prvky surrealismu s odkazem na současnou inscenaci opery Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář v Národním divadle moravskoslezském.

14.00 – 15.00
PROCES aneb Kafkovské literární inspirace v operní tvorbě Philipa Glasse, provedení Glassovy opery v Česku. Inspirativní náměty k využití minimalismu a repetitivních struktur v hudbě pro práci se studenty.

15.00 – 16.00
(volitelné workshopy)
DIRIGENTEM NA HODINKU…
S hudebním ředitelem opery Jakubem Kleckerem nahlédnete do tajů dirigování a sami si vyzkoušíte, co tato profese obnáší.
TECHNIKY UVOLNĚNÍ A IMPROVIZACE NEJEN V HUDBĚ
Zážitkový workshop se známým a světově proslulým cimbalistou, hudebním skladatelem a performerem Danielem Skálou. Cílem setkání je ukázat možnosti a cesty, které se otevírají využitím tzv. KREATIVNÍ IMPROVIZACE. Metodicky vedená  improvizační činnost může výrazným způsobem proměnit a zefektivnit proces výuky nebo jakoukoliv uměleckou i neuměleckou činnost. Improvizace, pokud je konkrétně zacílená, může sloužit jako velice silný motivační prostředek a také jako mimořádně účinná terapeutická technika. Kurzy budou zaměřeny na propojení hudebních a výtvarných aktivit s využitím metod dramatické výchovy.

16.00 – 16.30
Ukončení, předání certifikátů
 
 
Kontakt:
Vladimíra Dvořáková
Ateliér pro děti a mládež při NDM
 
Garant programu:
MgA. Tereza Strmisková (divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM)
 

MINULÉ ROČNÍKY
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2018
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2017
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2016
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2015
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2014
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2013
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2012
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2011