Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském je nezisková
organizace - platforma pro vzdělávání, která si klade za cíl edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s dětmi a mladými lidmi. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012. Za svou tříletou existenci Ateliér realizoval řadu úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů pro děti, mládež i jejich pedagogy. 
 
V Ateliéru stabilně působí divadelní lektorky:
 
Tereza Strmisková 
Absolvovala Ateliér Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Je divadelní lektorkou NDM a zakladatelkou sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM. Jako produkční působí v organizaci KulturaFM. Učila na Základní umělecké škole v Třinci, Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU.
Dramaturgicky a lektorsky se podílela na projektu Člověka v tísni, o.p.s. Divadlo utlačovaných Augusto Boala na Kubě (2011). Realizovala projekt specifického výzkumu JAMU Autorství v současném amatérském divadle (2011).
Šije obrazy a hračky, hraje na kytaru, nejraději je v lese. Momentálně je její největší zálibou její malý syn.

 

Radana Otipková 
Vystudovala sociální pedagogiku se specializací na dramatickou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2013 spolupracuje s Ateliérem pro děti a mládež při NDM jako externí lektorka, od března 2015 je interní divadelní lektorkou Národního divadla moravskoslezského.
Jako lektorka a metodička se účastnila umělecko-pedagogických projektů: Divadlo utlačováných - Divadlo fórum (2006), Projekt Ukrajina (2007), Máš právo na svá práva (2008). Má dlouholeté zkušenosti z oblasti amatérského divadla.
Hraje na housle, chodí po horách, leze po skalách.

Projekty Ateliéru pro děti a mládež probíhají za podpory:

Národní divadlo moravskoslezské
Statutární město Ostrava
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Ministerstvo kultury
Nadační fond Kousek po kousku
Nadace Život umělce
 
 
 

 

Audio-video ukázky