Pro Národní divadlo moravskoslezské pracuje skvělý tým dobrovolníků, kteří vypomáhají při mnoha příležitostech během divadelní sezóny. Vypomáhají jednak při premiérách, výstavách a jiných mimořádných akcích NDM, s překladatelskou činností pro naše divadlo a s roznosem propagačních materiálů NDM.

Národní divadlo moravskoslezské jim touto cestou srdečně děkuje za jejich čas, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat!
 
Chcete se stát dobrovolníkem? 
 
V případě zájmu o informace/spolupráci se obraťte na kontaktní osobu:
Kateřina Vozňáková
produkční marketingu
katerina.voznakova@ndm.cz
tel.: 731 498 581