Národní divadlo moravskoslezské

Divadlo Antonína Dvořáka Divadlo Jiřího Myrona Divadlo „12“

Národní divadlo moravskoslezské (založeno 1919)

Národní divadlo moravskoslezské se sídlem v Ostravě je největším a nejstarším profesionálním divadlem v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní institucí zřizovanou statutárním městem Ostrava. Je nepřehlédnutelným centrem kulturního, duchovního, intelektuálního a společenského života občanů Ostravy a širokého okolí. Jako jediné na Moravě má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet a operetu/muzikál, které hrají pravidelně na třech stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona a Divadle „12“. Ročně uvádí cca 16 premiér a odehraje téměř pět stovek představení. 

Široce rozkročená ambiciózní dramaturgie všech čtyř uměleckých souborů je vedena systematickou snahou oslovit co nejširší divácké spektrum všech generací a zájmů. Od klasického českého a světového repertoáru přes objevnou dramaturgii a současnou tvorbu až k experimentálním dílům a projektům mnohdy na hranicích žánrů. Svou úrovní se dnes Národní divadlo moravskoslezské řadí ke špičce českého divadelního umění, což dokládají jak ocenění na divadelních festivalech, tak zájem domácích i zahraničních inscenátorů, choreografů i sólistů, kteří zde hostují. 
 
Od podzimu roku 2017 se v místech bývalého Euroschopu a předprodeje na ul Čs. legií 12 budovala malá scéna pro šedesát diváků, která dostala název Divadlo „12“ (Divadlo dvanáctka). Divadlo „12“ se pro veřejnost otevřelo počátkem 100. divadelní sezóny. Toto divadlo nahradilo nejen dosavadní hrací prostor souboru činohry na zkušebně Divadla Antonína Dvořáka, ale je místem pro aktivity dalších souborů - pro komorní operu, muzikál, časem i balet a další experimetální divadelní projekty na pomezí žánrů. Z pohledu diváka tvoří tuto novou komorní scénu Národního divadla moravskoslezského především dva prostory, divadelní bar a hlediště v sále.
 
Historické názvy divadla:                                              
Národní divadlo moravsko-slezské
České divadlo moravskoostravské
Zemské divadlo v Moravské Ostravě
Státní divadlo v Ostravě                

Dnešní název divadla:
Národní divadlo moravskoslezské (NDM)

Historie Národního divadla moravskoslezského v datech (1918 – 2014)
Osobnosti Národního divadla moravskoslezského – Inspirativní paměť divadla 
 

Umělecká rada Národního divadla moravskoslezského

 Foto: Andrea Dortová
 
Umělecká rada Národního divadla moravskoslezského – poradní orgán ředitele divadla – byla oficiálně ustanovena 14. dubna 2011. Do umělecké rady NDM byly ředitelem divadla společně s šéfy jednotlivých souborů NDM osloveny osobnosti české kulturní veřejnosti, které pomohou reflektovat uměleckou a společenskou roli divadla jak v rámci města Ostravy a regionu, tak v kontextu celé ČR, komentovat umělecké směřování divadla a dále hledat společně s vedením divadla cesty, jak činnost NDM dále rozvíjet.
 
Nominovanými členy jsou zástupci ostravské a mimoostravské kulturní a odborné veřejnosti, jejichž profesní oblast zájmu je blízká žánrům uváděných v NDM a řízení kulturní instituce, a dále zástupci zřizovatele.
 
Umělecká rada se schází dvakrát ročně. Členství v umělecké radě je čestnou funkcí.

Členové umělecké rady:
Prof. Daniel Balabán, akad. malíř, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity (Ostrava)
Soňa Červená, operní pěvkyně (Praha)
Mgr. Martin Dostál, scenárista, dokumentární režisér a kurátor výstav současného umění (Praha)
Mgr. Igor Františák, Ph.D., ředitel Svatováclavského hudebního festivalu (Ostrava)
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (Praha/Ostrava)
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., překladatel, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Praha)
Mgr. Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava (Ostrava)
Mgr. Jana Hošková, editorka Prague Ballet Gala - Prague International Ballet (Member of the International Dance Council CID of UNESCO), teoretička v oblasti tance (Praha)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D., básník, literární vědec (Ústav pro českou literaturu AV ČR) (Ostrava)
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., historik, publicista (Ostrava)
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog, kritik a profesor dějin divadla na FFUK    
Mgr. Radovan Lipus, Ph.D., režisér (Praha)
MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., ředitelka české pobočky Kyliánovy nadace v Praze, externí pedagog Taneční katedry HAMU
Mgr. Kateřina Ondřejková, kreativní producentka České televize
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
Mgr. Ilja Racek Ph.D.
Michael Prostějovský, překladatel libret muzikálů, textař, libretista, rozhlasový novinář, producent
Mgr. Ilona Rozehnalová, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia (Ostrava)
Ing. Antonín Schneider, manažer a dramaturg Tanečního centra Praha - Konzervatoř o.p.s. (Praha) 
PhDr. Jiří ZahrádkaPh.D.

Za Národní divadlo moravskoslezské
Jiří Nekvasil, ředitel
Vojtěch Štěpánek, šéf činohry
Jakub Klecker, hudební ředitel opery
Lenka Dřímalová, šéfka baletu
Gabriela Petráková, šéf operety/muzikálu
David Bazika, šéf výpravy