Tématický seminář
– 28. 11. 2014, Komorní scéna Aréna

 1. rozborový seminář – 29. 11. 2014, Divadlo Petra Bezruče

 2. rozborový seminář – 30. 11. 2014, Národní divadlo moravskoslezské

       foto: Radovan Šťastný