Archív událostí 
Za pomoc při realizaci níže uvedených akcí děkujeme:

 • Noc divadel 15. 11. 2014
  Za organizační výpomoc v průběhu konání akce v Divadle Antonína Dvořáka děkujeme:
  Evě Koloničné, Jiřímu Zineckerovi, Veronice Krejčové a Lence Schvarzbacherové 
 • Konference Opera Europa 22. 11. 2014
  Za organizační výpomoc v průběhu konání konference v Hotelu Imperial a Divadle Antonína Dvořáka děkujeme:
  Veronice Krejčové, Marii Šubrtové, Lence Schvarzbacherové, Zuzaně Vltavské, Pavlíně Hrstkové a Karolíně Šugarové
 • Jdeme za Vámi!
  Zuzana Vltavská, Naděžda Ormaniecová, Sofie Magnusová, Tereza Holomková, Gabriela Gužíková, Karolína Šugarová, Veronika Krejčová, Gabriela Gužíková, Lucie Fojtíková, Katka Chromečková, Lucie Fojtíková

 • Historická divadelní tramvaj
  Erika Kadlčíková, Marika Kováčová, Andrea Lehocká, Marie Šubrtová, Markéta Smolarčíková, Lenka Lichovníková, Dagmar Houdková, Lenka Schvarzbacherová, Eva Koloničná

 

Audio-video ukázky