Jste hvězdy! Buďte na obálce našeho časopisu!

Soutěžíme o zveřejnění Vaší fotografie, kterou jsme pořídili na párty u pana Gatsbyho, na zadní obálku časopisu NDM září/říjen! Výhercem se stane soutěžící, který splní pravidla soutěže (viz níže) a získá největší počet „palců“ u své fotografie. Soutěž probíhá od 19. června 2015 (13.00 hodin) do 31. července 2015 (12.00 hodin) prostřednictvím profilu na Facebooku.

Soutěžní fotografie jsou zveřejněny již na facebookovém profilu Činohry NDM, i všechny ostatní fotografie jsou právě teď k dispozici.

 

 

 PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Organizátor soutěže
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace
ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ: 00100528

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 19. června 2015 14.00 hodin do 31. července 2015 12.00 hodin na území České republiky výhradně prostřednictvím profilu na Facebooku

Výherce
Výhercem se stane soutěžící, který splní pravidla soutěže a získá největší počet „palců“ u své fotografie.
Na základě vyhodnocení „palcování“ o výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání organizátor soutěže.

Účastníci soutěže
Účast v soutěži je dobrovolná. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a zadavateli soutěže, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké dle Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že objednatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Konečně se výhra nepředá v případě nesplnění parametrů nezbytných pro umístění na obálku časopisu. Každý soutěžící smí soutěžit (s každou fotografující skupinkou) pouze jednou.

Výhry
V rámci soutěže bude výhercům splněna následující odměna:
Zveřejnění fotografie na zadní obálce časopisu NDM září/říjen, v případě nesplnění potřebných parametrů uvnitř časopisu NDM září/říjen.

Dodatek
Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud se při splnění výhry prokáže nedodržení pravidel soutěže.

Audio-video ukázky