Každé pololetí je zakončeno veřejnou prezentací výsledné práce. Rovněž v průběhu celé sezóny členové často vystupují při různých příležitostech (místo dramaturgického úvodu před představením, v rámci Divadelní školy pro pedagogy a Noci divadel …). V minulosti proběhly tyto veřejné prezentace.
 
Platforma pro setkávání a divadelní tvorbu mladých, stálé uskupení nadšených divadelních amatérů.
 
AKČNÍ SOBOTY
V rámci Divadelního ateliéru pořádáme také společné návštěvy divadelních představení, besedy s herci a inscenačními týmy.
 
Vznik a fungování Divadelního ateliéru finančně podpořili:
 
 
Všem donátorům zajejich podporu velmi děkujeme.

Audio-video ukázky