OTEVŘENÁ BALETNÍ ZKOUŠKA SPOJENÁ S NÁSLEDNOU BESEDOU
12. listopadu 2016 v 13.30 hodin ve foyeru Divadla Jiřího Myrona

     Foto Martin Kusyn

 

 

Audio-video ukázky