ČECHY LEŽÍ U MOŘE aneb reflexe Čech v Shakespearově díle
23. listopadu 2016 v 18 hodin - ve DVANÁCTCE - Čs. legií 12 vstup vedle předprodeje NDM (bývalá prodejna)

    Foto Vojtěch Žižka

 

Audio-video ukázky