Ředitel
Jiří Nekvasil
Sekretariát: +420 596 276 213
sekretariat@ndm.cz
     
Správní ředitelka
a šéfka financí
Miloslava Hercíková
+420 596 276 114
     
Hudební ředitel opery
+420 596 276 528
Šéf činohry
+420 731 659 197
Šéfka operety/muzikálu
 
Šéf výpravy a scénograf
+420 596 276 602
 
Šéfka marketingu a obchodu
Markéta Chlebová
+420 596 276 133
+420 734 304 344
Technický šéf
Stanislav Muntág
+420 596 276 141
Provozní šéf
Karel Ulrich
+420 596 276 426
+420 731 659 199
karel.ulrich@ndm.cz 
Umělecko-provozní šéf
Divadla „12
Jan Bednařík
+420 722 948 018
 
Tisková mluvčí a PR
Šárka Swiderová
+420 596 276 299
+420 604 238 789
Vedoucí projektu
Ostravský divadelní archiv
Stanislava Hrušková
+420 773 499 864
 
 

ODDĚLENÍ MARKETINGU A OBCHODU

Šéfka marketingu a obchodu
Markéta Chlebová
+420 596 276 133
+420 734 304 344
     
Vedoucí obchodního oddělení
a repertoárová tajemnice
Milena Sladká
+420 596 276 272
+420 734 302 837
Zástupkyně vedoucí
obchodního oddělení
Jana Sosnová
+420 734 700 902
+420 596 276 122
Vedoucí odd. reklamy
a propagace
Jarmila Faferková
+420 596 276 129
+420 733 530 607
Produkční marketingu
Kateřina Vozňáková
+420 596 276 333
+420 731 498 581
 
Správa a redakce webu
Marcela Bednaříková
 
 
 
 
 

DIVADLO „12“ / NDM EXTRA / ARCHIV NDM / ATELIÉR PŘI NDM

Umělecko-provozní šéf Divadla „12
Jan Bednařík
+420 722 948 018
     
Manažerka mimořádných projektů
Kateřina Svobodová
+420 596 276 144
+420 605 008 607
Vedoucí archivu
Lenka Schreiberová
+420 596 276 239
Otevírací doba pro veřejnost
Dokumentátorka a archivářka
umělecké produkce
Karolína Pečenková
+420 596 276 239
karolina.pecenkova@ndm.cz 
Ateliér NDM - Divadelní lektor
Vladimíra Dvořáková
+420 733 714 374
vladimira.dvorakova@ndm.cz 

DIVADELNÍ ARCHIV NDM

Návštěvní hodiny pro veřejnost Adresa archivu Kontakt
Z kapacitních a technických důvodů po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě vždy: ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin.
ul. Milíčova 7
701 04 Ostrava-Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 276 239

 

ODDĚLENÍ FINANCÍ

Šéfka financí
Miloslava Hercíková
 
 
Vedoucí ekonom
Jaroslav Gábler
+420 596 276 225
Vedoucí oddělení práce a mezd
Šárka Vodičková
+420 596 276 125
Personální oddělení
Zdeňka Krejčí, Eva Francová
+420 596 276 215, /216 (externisté)

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ 

Technický šéf
Stanislav Muntág
 
 
Jevištní mistr
Radim Duraj, Jan Benek (DAD)
Miloslav Novák, Petr Novák (DJM)
Mistr osvětlení
Radko Orenič (DAD)
Stanislav Dvořák (DJM)
Vedoucí mistr zvuku
Adam Špinka
+420 739 302 849
Mistr zvuku DAD
+420 734 558 153
Mistr zvuku DJM
Josef Pácha
+420 733 368 997
Mistr rekvizit
Marek Kalík
+420 737 887 543
 
 

ODDĚLENÍ PROVOZU 

Provozní šéf
Karel Ulrich
 
 
 
Správce budovy DJM
Tomáš Korbáš
+420 596 276 115
Vedoucí zásobování
Markéta Halenková
+420 596 276 161
Správce počítačové sítě
Zdeněk Feruga
+420 596 276 277
Vedoucí závodního stravování
Lenka Sládková
+420 596 276 185

ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ VÝPRAVY

Šéf výpravy a scénograf
David Bazika
 
 
Vedoucí výroby kostýmů
Eva Janáková
+420 596 276 183
Vedoucí scénické výroby
Barbora Macháčová
+420 596 276 601
Provozní sklad kostýmů
+420 596 276 622